Lukas Sæther (16) kom ikke inn på skolen han ønsket seg. – Jeg har ofret mye fritid.

Med skyhøye 5,5 i karaktersnitt trodde Lukas Sæther (16) at det skulle være mulig å komme seg inn på en annen skole enn nærskolen.

– I ukedagene har jeg egentlig ikke gjort så mye annet enn å sitte hjemme og øve til prøver, sier Lukas Sæther.

Tidlig om morgenen 9. juli logget Lukas Sæther (16) fra Flateby seg inn på vigo.no.

Det er nettsiden der søkere til videregående skole får beskjed om hvilken skole de har kommet inn på.

Førsteopptaket til videregående skoler i Viken skulle komme senest 10. juli i år. Men fordi Sæther var spent, logget han seg inn tidlig dagen før.

– Det tok litt tid før jeg skjønte at jeg ikke engang hadde kommet inn på det utdanningsprogrammet jeg søkte på, sier Sæther.

– Hvordan føles det nå?

– Det er litt trist.

Nærskoleprinsipp

I fjor høst innførte det rødgrønne flertallet i Viken fylkeskommune nærskoleprinsipp for opptak til videregående skole. Tidligere var det helt eller delvis fritt, karakterbasert opptak mange steder i fylket (se fakta).

Den nye ordningen er felles for hele Viken.

Målet er blant annet at ordningen skal være mer rettferdig for flere, bidra til at flere gjennomfører videregående skole, og at det tas hensyn til elevenes reisevei, som er viktig både for miljøet og den enkeltes hverdag.

Nærskolen er den skolen elevene bor nærmest, som har det utdanningsprogrammet de ønsker å gå. Når de søker seg dit, får de 100 ekstra skolepoeng.

Samtidig opplyser fylkeskommunens nettsider at elevene kan søke seg til alle de videregående skolene i Viken. Men de vil prioriteres til nærskolen og oppfordres til å søke seg til den.

Skolene fyller først opp plassene med nærskoleelever. Dersom det er ledige plasser igjen, blir det konkurranse om disse på grunnlag av karakterer.

Med andre ord: Dersom du har gode nok karakterer, kan du kanskje konkurrere deg til en plass på en annen skole enn nærskolen din. Men bare hvis skolen har ledige plasser etter at nærskoleelevene er tatt opp.

– Tolket det som at snittet kanskje ville øke litt

Det var en slik strategi 16-åringen fra Flateby satset på.

– Jeg har ofret mye fritid. I ukedagene har jeg egentlig ikke gjort så mye annet enn å sitte hjemme og øve til prøver, sier Lukas Sæther.

Han forteller at det gjelder mange av vennene hans også.

– Vi fikk vite at det fortsatt var mulig å søke seg til den skolen man ville, men at man ville prioriteres inn på nærskolen sin. Så vi tolket det som at det fortsatt var mulig å komme inn på andre skoler, men at snittet kanskje ville øke litt.

Sæther jobbet seg opp til høye 5,5 i karaktersnitt.

– Det tok litt tid før jeg skjønte at jeg ikke engang hadde kommet inn på det utdanningsprogrammet jeg søkte på.

Det trodde han skulle være nok til å komme inn på studiespesialiserende linje på enten Lillestrøm, Mailand eller Skedsmo videregående skole. Selv om nærskolen hans er Rælingen videregående skole.

I stedet endte han opp med fjerdevalget sitt, som var utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon på Lillestrøm.

Elevene må søke på tre forskjellige utdanningsprogrammer, men kan sette opp så mange skoler de ønsker. Sæther satte ikke opp sin nærskole, Rælingen, på studiespesialiserende. Der ønsket han i utgangspunktet ikke å gå, blant annet fordi mange av vennene hans søkte seg til andre skoler.

– I ettertid angrer jeg jo på det. Men jeg trodde ikke det var nødvendig fordi jeg søkte på tre ulike skoler med studiespesialisering og hadde 5,5 i snitt. Jeg trodde det skulle være nok til å komme inn på studiespesialisering på minst én skole, sier Sæther.

Strenge kriterier

Søkere som ikke ønsker å gå på nærskolen sin i Viken, har også en annen mulighet dersom ikke karakterene strekker til.

I spesielle tilfeller kan elever få unntak fra ordningen. Da må de enten ha:

  • Dokumentert behov for å skifte miljø.
  • Mulighet for å utøve kultur og idrett på særdeles høyt nivå.
  • Eller en betydelig mer praktisk reisevei til en annen skole.

Søknaden blir vurdert etter strenge kriterier. Udokumenterte søknader blir avvist.

Tall fra fylkeskommunen viser at svært få benyttet seg av denne muligheten i årets opptak.

Av mer enn 45.000 elever som søkte opptak i mars, var det 183 elever som søkte om å få bytte nærskole.

129 fikk innvilget sitt ønske om bytte, mens 54 søknader ble avvist.

Siv Henriette Jacobsen (Ap) er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken. Hun mener den nye inntaksordningen i fylket er mer rettferdig for flere elever.

Forutså fylkesrådet at en konsekvens av ordningen er at kun elever som har veldig høyt snitt, har mulighet til å konkurrere om en plass på andre skoler hvis det er ledige plasser etter nærskoleopptaket?

Det er usikkert.

Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, svarer ikke direkte på dette når Aftenposten spør, men understreker at ordningen er ny:

« ... så vi vil høste erfaring fra dette inntaket og gjøre forbedringer i ordninger der det er behov for det», skriver hun.

Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre i Viken, synes ordningen er byråkratisk og umyndiggjørende overfor elevene. Hun mener den kan føre til mindre motivasjon, større mistrivsel og frafall.

Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre i Viken.

Elevene hadde tidligere valgfrihet og selvbestemmelse i et spørsmål som legger premisser for resten av livet – nemlig hvilken skole man vil gå på og hvilken utdannelse man vil ta, sier Schytz.

Kan bli omkamp om nasjonale regler

Solberg-regjeringen har varslet at den innfører nasjonale regler for fritt skolevalg fra våren 2022.

Men om reglene blir en realitet, er usikkert.

De rødgrønne har lovet omkamp dersom de kommer i posisjon til å gjøre noe etter høstens stortingsvalg.

Andreopptaket til videregående skoler i Viken var klart i slutten av juli.

Nå står Lukas Sæther som nummer 11 på venteliste for å komme inn på studiespesialiserende på Mailand videregående skole i Lørenskog.

Det er den av skolene han søkte på som vil medføre lengst reisevei.