Nei-sidens argumenter

–De viktigste påstandene som ble fremmet av nei-siden i 1994, har vist seg å ikke holde vann, hevder Nikolai Astrup, lederen av Høyres EU-utvalg.

Selv var Astrup elev på videregående skole det året Norge avholdt sin foreløpig siste folkeavstemning om EU-medlemskap. Men han husker godt debatten. Og for sikkerhets skyld har han gått tilbake og sjekket argumentene i ettertid.

Nå trekker han frem fem «myter» om EU som, ifølge Astrup, ble flittig brukt av nei-siden, men ikke stemmer i dag.

Myte nr. 1: Valget sto mellom medlemskap i «rikmannsklubben» EU og solidaritet med de fattige øst— europeiske landene.

–Nei-siden hevdet at EU var en eksklusiv klubb av vesteuropeiske land som skulle fremme handelen seg imellom, og som ikke viste solidaritet med sine fattige venner i øst. Dette har vist seg å være feil, sier Astrup.

Han henviser til at EU nå omfatter 27 land, inkludert de fleste i Øst-Europa.

–Men EU sørget ikke for kommunismens sammenbrudd?

–Overhodet ikke. Men EU var ingen klubb som var stengt for østeuropeerne. Håpet om å bli medlem var en katalysator for reform i disse landene. De tok opp i seg EUs standarder for menneskerettigheter, rettssikkerhet og demokrati.

–Det ble også hevdet at EU var lite solidarisk overfor fattige land i resten av verden?

–EU drev en landbrukspolitikk som førte til overproduksjon, og denne ble dumpet i stor skala på verdensmarkedet. Men politikken har endret seg, svarer Astrup. –Målet er ikke lenger så stor produksjon som mulig, men å tilfredsstille etterspørselen. EUs landbrukspolitikk er paradoksalt nok blitt likere den norske.

–Men argumentet holdt altså stikk i 1994?

–Den gang gjorde det det. Men ikke i dag.

Myte nr. 2: EU-medlemskap ville føre til katastrofe for norsk landbruk.

–Nesten alt som ble sagt om norsk landbruk, har slått til – med det unntak at vi ikke er blitt medlem, konstaterer Astrup.–Finsk landbruk har klart seg bedre innenfor EU enn norsk landbruk utenfor. Antall bruk i Finland er redusert med 30 prosent, i Norge med 36.

Astrup hevder også at urbaniseringen går raskere i Norge enn i Finland. –Man må spørre seg om det er andre ting enn EU-medlemskap som driver denne trenden.

Myte nr. 3:EU vil sette hensynet til markedet foran hensynet til bedre miljø.

–EU er miljøfyrtårnet Norge navigerer etter – ikke omvendt, slik nei-siden hevdet i 1994. Over 80 prosent av vår miljølovgivning kommer fra EU via EØS-avtalen, sier Astrup. –Det har vist seg at EU setter standarden som Norge må strekke seg etter på fornybar energi, på kutt i klimagassutslipp og regler for kjemikaliebruk.

Myte nr. 4: EU-medlemskap ville tvinge oss inn i et felles valutasamarbeid som ikke passet norsk økonomi.

Hvis vi ble EU-medlem, mente mange vi måtte innføre felles valuta – noe som angivelig var uheldig, fordi norsk økonomi fungerte «motsyklisk» i forhold til europeisk økonomi, forteller Astrup.

–Men nå har ECON, på oppdrag fra Høyre, utarbeidet en rapport som viser at norsk økonomi i mindre grad enn før er oljebasert. Myten om at norsk økonomi er «motsyklisk», holder ikke lenger – hvis vi skal tro ECON. Et tilleggsargument for å innføre euro er at valutaen i en liten, åpen økonomi lett blir et spekulasjonsobjekt.

Myte nr. 5: At Norge som EU-medlem ville miste sin selvråderett.

Slik Astrup ser det, har Norge i dag mindre selvråderett enn vi ville hatt som EU-medlem: –Gjennom EØS-avtalen overtar vi all EUs lovgivning som gjelder det indre marked. Ifølge KS er 73 prosent av alle vedtak i kommunene berørt av EU-regler. Og 75 prosent av reglene norske bedrifter må forholde seg til, kommer fra EU, opplyser NHO. Er det ikke bedre å være med på å vedta reglene, fremfor å få dem tredd ned over hodet?

Fiskeriene omfattes ikke av EØS-avtalen. Men Astrup minner om at norsk fiskeeksport har vært utfordret både av USA, Russland og EU.

–Vi hadde vært bedre tjent med å ha EU i ryggen. Hvis Island nå skulle melde seg inn i EU, vil det være en gyllen anledning for Norge til å flytte sentrum i EUs fiskeripolitikk fra Spania til Norden, mener Astrup

–Men hvis vi forblir utenfor, og Island kan stille med 27 EU-land i ryggen – da blir det en tøff situasjon for Norge, tror han.

Les også

EU-argumentene som gikk ut på dato

Nikolai Astrup