Nå er veganisme godkjent som livvsyn

For mange veganere innebærer valget om å leve som veganer mer enn bare hva man spiser. Likestillings- og diskrimineringsombudet har anerkjent veganisme som et livssyn.

Veganisme er et kosthold som ikke er bare fritt for kjøtt og fisk men også helt fritt for alle animalske produkter altså også egg, melk m.m.
  • Ingvild Fjelltveit

— Å være veganer er en måte å leve på som går dypere enn bare hva man spiser. Det er en etisk overbevisning om at dyr har en egenverdi, og denne overbevisningen styrer livsstilen vår, sier Kristine Flunes, nyvalgt leder for Norsk vegansamfunn.

Veganere har et plantebasert kosthold og spiser ikke kjøtt eller andre animalske produkter som egg og meieriprodukter.

Godkjent som mer enn kosthold

At veganisme for mange er mer enn et kosthold, ble sommeren 2015 anerkjent av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

De tok stilling til spørsmålet etter at de fikk en klage som dreide seg om en arbeidstager som mistet jobben fordi hun var veganer.

— Da vi mottok klagen, fantes det ingen praksis om spørsmålet. Forarbeidet til diskrimineringsloven om etnisitet og religion viser til at Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK, har en vid definisjon av livssyn. Og den europeiske menneskerettskommisjonen har sagt klart at vegansisme er omfattet av livssynsbegrepet i EMK, sier Elisabeth Lier Haugseth, nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

— Derfor la vi også til grunn at veganisme er omfattet av livssynsbegrepet i diskrimineringsloven, sier Lier Haugseth.

Ombudet konkluderte i saken med at arbeidsgiveren brøt forbudet om diskriminering på grunn av livssyn.

Nordmenn spiser mer grønt:

Les også

Trendy blant unge å velge bort kjøtt

Ikke lov å diskriminere veganere

Rent praktisk betyr anerkjennelsen som livssyn at veganere har en lovfestet rett til ikke å bli diskriminert fordi de er veganere.

— Diskrimineringsloven sier at det er forbudt å forskjellsbehandle noen på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, sier Lier Haugseth.

Det betyr for eksempel at arbeidsgivere må undersøke mulighetene for å tilrettelegge for at en arbeidstager kan få eller lage seg vegansk mat på arbeidsplassen, dersom arbeidstageren har et vegansk livssyn.

Les også:

Les også

Åtte trender som tyder på økt vegetarinteresse

350 medlemmer

Norsk vegansamfunn har rundt 350 registrerte medlemmer, og leder Kristine Flunes opplever at det er en økende interesse rundt veganisme.

Hun mener at anerkjennelsen av vegansime som livssyn er positiv, men at det bringer med seg noen utfordringer.

— For dem som synes at veganisme er noe veldig nytt og ukjent, tenker jeg at det at det kalles et livssyn, kan bidra til å gjøre det enda mer fremmed. Derfor er det viktig at folk forstår at det ikke er slik at når man er veganer, kan man for eksempel ikke være kristen, sier Flunes.

Er du glad i vegetarisk og vegansk mat? Da bør du lese disse sakene: