Norge

- Fare for rettssikkerheten

Advokater krever at forsikringsbransjen kontrolleres.

Advokatene Thorsteinn J. Skansbo (t.h.) og Arild Humlen mener myndighetene må opprette en egen kommisjon som kontrollerer innholdet i sakkyndige-rapporter.
  • Karine Østtveit Stein J. Bjørge (foto)

Rundt 65 tidligere polititjenestemenn jobber med å utrede og etterforske anmeldte skader for ulike forsikringsselskap. Rapportene deres havner hos partenes sakkyndige i retten.

— Den nære kontakten til politiet er en fare for rettssikkerheten, sier lederen av Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, Arild Humlen og advokat Thorsteinn J. Skansbo.

Da Skansbo representerte en huseier i en forsikringssak etter en husbrann, oppdaget han at det hadde vært uformell kontakt mellom politiets etterforsker og forsikringsselskapets utreder.

Til tross for at politiet har taushetsplikt, fortalte etterforskeren at personene hadde vært registrert i strafferegisteret og at brannen var mistenkelig. Videre tipset han om at han selv innstilte på tiltale, men at juristen henla.

— Jeg skjønner at selskapene vil etterforske selv, men da må prosessen og dokumentene være offentlige og kontrollerbare, sier Thorsteinn J. Skansbo.

Hemmelig

I et brev til det konkrete lensmannskontoret skriver han: «Utreder synes å kjenne godt til hvilke vurderinger politiet gjør på de ulike etterforskningsstadier. Det er imidlertid ikke noe blant saksdokumentene jeg har mottatt fra politiet, som viser denne kontakten.»

Sakkyndige har veldig stor makt. Da er det viktig at det ikke kan reises tvil om deres vurderinger»
Advokat Arild Humlen

I svaret poengterer lensmannen at de er ekstra vaktsomme når tidligere politifolk tar kontakt. Samtidig innrømmer han at innstillingen ikke skulle sluppet ut: «Dette er helt klart intern informasjon som andre ikke bør ha kjennskap til».

Ifølge Skansbo er det ikke første gang han opplever at det har vært slik kontakt.

— Dette synes å være mer hovedregelen enn unntaket, hevder han.

Bedre kontroll

Advokat Arild Humlen mener norsk rettsvesen må kontrollere sine sakkyndige bedre – slik at de ikke legger frem rapporter det kan reises tvil om.

Når forsikringsselskapene og politiet etterforsker etter ulikt regelverk, mener han det blir galt å blande dokumenter og informasjon. Ifølge Humlen er det dermed en fare for at utredninger og konklusjoner fra forsikringsselskapet inngår i politiets materiale, som dermed legges frem som bevis under rettssaken.

- Forsikringsselskap kan avhøre en person uten advokat til stede. Det kan ikke politiet. Og når selskapene foretar åstedsgranskninger fremkommer dette ikke nødvendigvis i dokumentene som tilflyter skadelidte, i motsetning til i straffesaker, sier Humlen.

Vil ha kommisjon

Han ber myndighetene opprette en kommisjon, eller et offentlig kontrollutvalg, som kontrollerer innholdet i sakkyndiges rapporter.

- Sakkyndige har veldig stor makt. Da er det viktig at det ikke kan reises tvil om deres vurderinger, sier Humlen.

En slik kommisjon er ikke Finansnæringens Fellesorganisasjon interessert i. Kommunikasjonsdirektør Leif Osland vil i stedet styrke samarbeidet med politiet mot forsikringssvindlere.

- Politiet har ikke hatt kapasitet, eller nødvendig kompetanse til å etterforske disse sakene i tilstrekkelig grad. Våre utredere er underlagt etiske retningslinje, og retten står helt fritt til å ta standpunkt til det som kommer frem, sier Osland.

Ber om granskingsutvalg

— Justisministeren må på banen, sier Jan Inge Thesen.

Den erfarne advokaten har mange saker der forsikringsbransjen er motpart, nå sist i erstatningssaken etter Åstaulykken.

I et brev til justisminister Knut Storberget (Ap) skriver han at Regjeringen snarest bør nedsette et granskingsutvalg for å gjennomgå forsikringsselskapenes bruk av sakkyndige.

- Utvalget bør kartlegge om det er bindinger mellom sakkyndige og selskapene. I tillegg bør det se på hvordan sakkyndige har konkludert opp mot andre bevis i den konkrete saken, sier Thesen.

Han mener mange sakkyndige, for eksempel psykiatere og nevrologer, har gjort seg avhengig av sideinntekter fra bransjen.

- Sakkyndige kan ha en sterk egeninteresse i å avgjøre saken i forsikringsselskapets favør for å få flere oppdrag. Dermed er de ikke objektive.

Også selskapenes egen fordel er åpenbar: De betaler heller 20000–50000 kroner til legen for en erklæring som bagatelliserer skaden, eller de kommer til manglende årsakssammenheng. Da kan selskapet spare millionbeløp, og skadelidte får ingenting, sier Thesen.

Les også

  1. Vil kurse dommere

  2. Reiste sak - anmelder sakkyndige