Norge

Hvert tredje seksuelle overgrep mot barn begås av et annet barn

I Norge risikerer overgriper og offer å bli plassert på samme institusjon.

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Det finnes ikke riksdekkende behandling eller retningslinjer for hvordan disse barna og ungdommene skal håndteres. Nå foreslår KrF egne behandlingsinstitusjoner for barn og unge.

OPT_Overgrep_37_doc6o8wvk28djsytaq2db9_doc6ohpf16109lg9a9flbq-TCp5Me9zz8.jpg

I Sverige får overgripere inntil fem års behandling. I Norge er det helt tilfeldig hva som skjer med barn og ungdom som har forgrepet seg seksuelt mot barn.

Inne i et rødt hus ved skogkanten sitter tre svenske tenåringer. Den ene holder en gitar i hendene, den andre en spillkonsoll og den tredje en skive med salami og ost. Guttene er alle på behandling for å ha tvunget barn eller ungdommer til sex.

— Vi har det godt her og går på skolen, sier guttene Aftenposten møter en ettermiddag i januar.

- Det er greit å bo her, sier gutten som har laget seg et ostesmørbrød.

Internasjonal forskning slår fast at mellom 30 og 50 prosent av alle seksuelle krenkelser eller overgrep mot mindreårige gjøres av andre barn. Dette bekreftes av norske tall fra 2003.

Tilfeldigheter i Norge

I Sverige får en del av overgriperne behandling ved Off. Clinic, der barn og ungdom bor i inntil fem år. I Danmark får de fleste barna tilbud om poliklinisk behandling. I Norge risiker ungdom som har utført overgrep å bli plassert på samme institusjon som offeret. Men noen barn får tilbud om dagbehandling, blant annet i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Nord-Norge.

Seksuelle overgrep er ekstra tabu blant innvandrere:

Les også

Færre innvandrerbarn får hjelp og oppfølging etter seksuelle overgrep

Trygghet og god middag

I utgangspunktet tar institusjonen i Sverige imot både gutter og jenter, men det er svært sjelden at jenter er til behandling.

Etter skoletid er det fritid. Denne gutten forbereder seg på å flytte etter nesten to år på institusjon.

Lurer du på når doktorleken er overgrep? Les barometeret nederst i saken.

— Vi må først og fremst skape trygghet. Guttene får god mat, og omgivelsene skal være hyggelige. Alt skal være forutsigbart, sier Erik Kandell, leder av Off. Clinic på Visslan, seks mil utenfor Kristianstad.

OPT_Overgrep_14_doc6o8wvc0w45d1c48bh82k_doc6ohpfief61i12qi6urb-sBw_8z0Ms2.jpg

Anette Birgersson er psykoterapeut og har vært med på å utvikle metoden de ansatte bruker i behandlingen. Hun sier trekk ved ungdommene på Off. Clinic er seksuell nysgjerrighet, tvang og aggressivitet forekom, den skjer mellom barn og ungdom som er i ulik alder, utviklingsnivå eller fysisk størrelse .

— Ofte kjenner de hverandre, og den seksuelle adferden endrer seg ikke selv om den blir påpekt. Det har også hendt at noen blir skadet, at det skjer i en slags affekt, eller at dyr er involvert, sier Birgersson.

Alarmen går når noen går inn på rommet

På Off. Clinic er sikkerhet viktig. Alle ytterdører er låst, og det er installert alarm på alle soverom. Den avgir høy lyd hver gang noen går inn eller ut av rommet.

Hver gang noen går inn eller ut av dette rommet, og andre soverom, går det en alarm. De ansatte er raskt på plass og forsikrer seg om at det kun er en ungdom tilstede.

— Ingen av guttene som bor her skal være sammen med barn eller ungdom uten tilsyn, forklarer Kandell. Når alarmen går, er det umiddelbart en ansatt på plass.

Noen barn får erstatning i ettterkant.

Les også

Ble utsatt for seksuelle overgrep fra faren - får millionerstatning fra kommmunen

Guttene i huset skal i utgangspunktet ikke engang passere hverandre i trappen mellom første og andre etasje uten at noen voksne er til stede.

Birgersson presiserer at ungdommene ikke er ulike andre biologisk, men at de trenger undervisning og støtte, hjelp til å regulere følelsene sine og klare grenser på anatomi og seksuelle grenser.

Men noe privatliv har guttene; de kan lukke døren både til eget rom og til toalettet.

At Norge ikke har noe tilbud til overgripere under 18 år, bekymrer stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad fra KrF.

IMG_2962_doc6nwkoqs0yzmuvrsdkd6.jpg

— Norge er det eneste skandinaviske landet hvor det ikke er kompetanse om tilbud til barn og ungdom som har forgrepet seg seksuelt på andre barn, sier han, og tar saken opp til behandling på Stortinget.

56 gutter behandlet i Bergen

Psykologspesialistene Monica Jensen og Helle Kleive har arbeidet med denne sårbare gruppen barn og unge i bergensområdet i ti år. Ved V27 ved Betanien sykehus tilbys barn og ungdom behandling på dagtid. Jensen har gått gjennom data om 56 av guttene som har vært til behandling ved poliklinikken: Gjennomsnittsklienten er en ung gutt, tidlig i puberteten, ca. 14 år, som forgriper seg seksuelt på jente i barneskolealder.

Kjenner offeret

— Ofte kommer det frem at offeret er kjent, det kan være en søster, en annen slektning eller en jente i nærheten. Overgrepet skjer ofte hjemme, i en skog i nærheten eller på en lekeplass. Det kan begynne med at han begynner å ta på henne, ber henne vise frem kjønnsorganet sitt, viser frem sitt. Det kan ha skjedd en gang, men det mest typiske er at det kommer frem at det har skjedd mange ganger, forteller Monica Jensen.

Noen ganger utvikler overgrepet seg til å bli onanering, gjensidig onanering eller samleie.

Hun var et barn.

Les også

«Han begynte å kalle meg kjæresten sin. Jeg var 12.»

I Sverige finnes det fem institusjoner, fire private og én statlig, som behandler disse barna. De som blir innlagt, karakteriseres ved flere overgrep og mer alvorlige.

Forbud mot fysisk kontakt

På Off. Clinic får ikke ungdommene være fysisk i kontakt med hverandre. «En armlengdes avstand» er regelen alle kjenner.

Leder Erik Kandell åpner dørene for Aftenposten. Rommene er lyse, store og med lun varme i gulvet. I hovedhuset er det en stor peis. Stuene er dominert av store lenestoler med høye armlene.

— Vi har ikke en eneste sofa, ingen som bor her skal ha fysisk kontakt med hverandre, forteller Kandell.

De får heller ikke ha mobiltelefon eller PC, Ipad eller TV på rommet. Hvis noen surfer på internett på en av PC-ene som står i stuen og ser på porno, går det beskjed til en av terapeutenes mobiltelefon.

- Det skjer selv om det skal være en voksen ved siden av når noen er på internett.

Guttene med gitaren, spillkonsollen og ostesmørbrødet sitter i hver sin stol. Miljøarbeideren sitter mellom gitaren og spillkonsollen. To av de tre guttene ser for seg et snarlig liv utenfor institusjonen. De er snart ferdigbehandlet og får lov til å ta toget alene til videregående skole.

Følges til toget

De andre beboerne må følges på tog og offentlig kommunikasjon. Hvert hus har dessuten sin egen minibuss, der det enten sitter en voksen mellom hver beboer eller de blir plassert på hver sin seterad.

Alle barna og ungdommen blir risikovurdert før de blir innlagt. Kun de med høy risiko får plass.

Har forgrepet seg på barn nært dem

- De har ofte forgrepet seg på søsken, slektninger eller barn i nabolaget. Ofte blir overgrepet oppdaget fordi offeret forteller det til noen voksne, sier Birgersson.

Sikkerheten på institusjonen har alltid høyeste prioritet.

— Ungdommene har behov for en ytre kontrollfunksjon. Vi skal sikre at ingen nye overgrep skal begås og garantere ungdommens sikkerhet når de er hos oss, sier Birgersson og legger til at overgrep skjer fort og kan begås døgnet rundt.

KrF-politiker: Uholdbart

Stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har interessert seg for disse barna lenge. Nå foreslår han at Stortinget sikrer egne barnevernsinstitusjoner for barn og unge som forgriper seg seksuelt på barn.

- Jeg har fått vite at barn som selv er utsatt for seksuelle overgrep, er blitt plassert på samme institusjon som barn som har begått seksuelle overgrep, og da på institusjoner som er ikke er uformet slik at man kan forhindre at nye seksuelle overgrep blir begått, sier Ropstad.

Både Jensen og Kleive kjenner til at ungdom som har forgrepet seg på barn har vært plassert på samme institusjon som jenter som har vært utsatt for overgrep.

— Vi må hindre at disse barna plasseres på samme institusjon om barn som er utsatt for overgrep, sier Ropstad vil også ha på plass individuell oppfølging og terapeutisk behandling av dem som har forgrepet seg.

Psykologspesialistene Monica Jensen og Helle Kleive er enige i at kunnskapsnivået bør styrkes, slik at alle utsatte barn i hele landet får riktig behandling. Jensen trekker frem at flere Barnehus nå melder sin interesse.

Postnummerlotteri

- Men slik det er i dag, er det et postnummerlotteri. Hvor du bor, er utslagsgivende om hva slags hjelp du får.

Helle Kleive mener som KrF-politikeren at det også bør etableres institusjoner for de barna og ungdommene som har begått mange og alvorlige overgrep.

- Vi trenger flere institusjoner, og det beste er om staten tar ansvar. I dag er arbeidet i for stor grad preget av ildsjeler og lokalt initiativ, sier hun.

 • For første gang er et barn dømt til forvaring. Her skal den 15-årige jenta sone.

Mye behandling

På Off. Clinic er hverdagen viktigst. Selve behandlingen er individuell samtale og gruppeterapi.

— Terapeutene trekker temaer om sex og samliv og sosiale ferdigheter inn i hverdagen. De er på avdelingene hele dagen sammen med ungdommene. Det er viktig.

Guttene får ikke snakke om sex eller overgrepene utenom terapitimene. Behandlingen er blant annet vanlig bordskikk og samtaler ved måltidene.

Selv om det er seksuelle overgrep som er det ungdommene har felles, er ikke dette et tema i hverdagen.

— Det passer seg ikke å snakke om dette ved middagsbordet eller ved TV'en. Dette snakker vi om i terapitimene, sier Erik Kandell.

De tre hovedhusene ligger like ved skolen. Den drives av kommunen, men det er kun elever fra institusjonen som går der. På vei til skolestuen stopper Kandell opp ved en stor dam. Oppi den svømmer små og store gullfisk.

- Vi kan ikke ha dyr her, heller. Det hender at ungdom har forgrepet seg på hunder eller hester.

Institusjonen ligger landlig til, med en gullfiskdam utenfor. Dyr er ikke tillatt på institusjonen.

Gjenkjenne følelser

— Mange som kommer hit, mangler mange elementære ferdigheter, sier Kandell.

Mye av behandlingen går også på å gjenkjenne følelser, alt fra glede og sinne til irritasjon og seksuelle følelser.

Plakater som denne minner guttene om at ikke all berøring er OK.

— Så hjelper vi dem med å få konstruktive ferdigheter ut av følelsene, hvordan styre impulsene, sier Kandell.

- Hva vet dere om resultatene av behandlingen?

- Forskning har vist at tilbakefall etter en behandling rettet direkte inn mot overgriper, er på 5 prosent. For dem uten behandling begår mellom 20 til 30 prosent et nytt overgrep, sier Annette Birgersson.

Helsedirektoratet: Bedt om å få en oversikt

Gitte Huus, avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet, sier de har bedt om å få en oversikt over behandlingstilbudet for voksne som utøver vold, barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep og barn og unge som utøver vold og seksuelle overgrep.

— Hovedmålet i prosjektet er å få en bedre oversikt over alle behandlingstilbud som tilbyr hjelp til barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep samt unge utøvere av vold og seksuelle overgrep. Å tilby god psykologisk behandling, både til dem som utøver vold og dem som blir utsatt, er et viktig tiltak for å forebygge videre vold og seksuelle overgrep samt å begrense de negative konsekvensene av vold og seksuelle overgrep. Da blir det helt sentralt å ha god oversikt over kvalitetsnivået på behandlingstilbudene som allerede finnes og om de har god nok geografisk dekning.

Myter og fakta om barn som overgripere:

 • Det er en myte at barn med en bekymringsfull og seksuell oppførsel selv har vært utsatt for seksuelle overgrep.
 • Det er derimot et faktum at mange barn med seksuelle adferdsproblemer ikke har vært utsatt selv.
 • 1/3 av barna som er behandlet ved Januscenteret har selv vært usatt.
 • Jo yngre et barn som har bekymringsfull seksuell adferd er, desto større er risikoen for at de selv har vært utsatt.
 • Det er en myte at barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep vil forgripe seg på andre barn.
 • Det er derimot et faktum at de fleste barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep ikke vil utvikle adferdsproblemer senere.
 • Men noen gjør.
 • Det er en myte at barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep blir krenkere som voksne.
 • De fleste barn med seksuelle atferdsproblemer fortsetter ikke med krenkende oppførsel som ungdom eller voksne.
 • Men noen gjør
  Kilde: JanusCentret

Hva er doktorlek? Når glir det over til overgrep? Sjekk hva som er innenfor, på grensen og utenfor.

Les også

 1. Min sønn er dødsdømt

 2. Monsteret i rettssal 23