Norge

Politiet i hele landet får bruke droner

Etter et vellykket pilotprosjekt er det bestemt at alle politidistriktene i Norge skal få begynne å bruke droner i arbeidet sitt.

  • NTB
  • Kristjan Molstad

– Droner gjør at politiet raskere kan få oversikt. Dette er en del av det nye politiet, som bruker ny teknologi for å bekjempe kriminalitet som hele tiden er i endring, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra Politidirektoratet.

Agder, Trøndelag og Troms politidistrikt har siden september 2019 testet bruk av droner til ulike politiformål. Anbefalingene fra samtlige distrikt er at bruk av droner bør videreføres i politiet.

Nytte i 75 prosent av oppdragene

– Når evalueringen viser at droner er til vesentlig nytte for politiets arbeid i 75 prosent av politiets oppdrag, er det viktig at dette nå rulles ut i hele landet. For at kriminaliteten skal gå ned, må også responstiden ned. Da er verktøy som droner, i tillegg til de nye politibilene som er på vei, veldig viktig, sier justisministeren.

Hovedfokuset for prosjektet vært åstedsdokumentasjon og forbedring av politiets situasjonsforståelse. I tillegg er dronene benyttet til søk, redning og andre politioppgaver.

Utdanner 100 operatører

I første omgang skal hvert politidistrikt få mulighet til å utdanne seks operatører. I alt skal det utdannes rundt 100 droneoperatører i politiet.

– Dette innebærer at det i første omgang vil være en forholdsvis lav tilgjengelighet på dronene, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.

Det er likevel opp til hver enkelt politimester å ta droner i bruk i sitt politidistrikt.

Politioverbetjent Jørgen Lunde Ronge styrer her dronen. Foto: Hans O. Torgersen

Les også

  1. Slik kan politiets drone se deg fra luften

Les mer om

  1. Droner