Norge

Koronastudien: Utenlandsreisende og helsepersonell blir oftere smittet

Folk som reiser til utlandet, som reiser kollektivt, eller er i kontakt med koronasmittede personer, tester oftere positivt for covid-19, viser Koronastudien.

Utenlandsreisende, helsepersonell og kollektivreisende er mer utsatt for koronasmitte, ifølge Koronastudien.
  • NTB-Bibiana Piene

Blant annet tester helsearbeidere som jobber med covid-19-pasienter, oftere positivt enn andre helsearbeidere, viser foreløpige resultater fra studien.

– Vi hadde håpet at helsearbeidere ikke skulle være så utsatt, så dette er jo ikke bra, sier infeksjonsmedisiner Arne Søraas, som er leder av Koronastudien, til NTB.

Bør få vaksine

Han viser til debatten om helsearbeidere bør stå lenger fram i vaksinekøen.

– Det er ganske opplagt at de som jobber med koronapasienter, bør få vaksine. At de utsettes for fare for smitte, kommer klart fram i undersøkelsen, sier han.

Studien viser også at en del av dem som bruker kollektivtransport, er mer utsatt for smitte sammenlignet med andre. Risikoen er fra halvannen til opptil to ganger høyere.

Søraas påpeker imidlertid at tallene er fra tidlig i epidemien, før mange av tiltakene ble iverksatt.

Smitte på kollektiv

I dag bruker de fleste munnbind på buss, trikk og bane i større byer som Oslo. Men effekten av dette er foreløpig ikke målt.

– Vi er ikke ferdige med disse dataene. Men vi må anta at det er smitte på kollektivtransport, noe annet ville være veldig overraskende, sier Søraas.

Forskerne har derimot ikke funnet noe smitte fra matbutikker, trass i at disse ble holdt åpne under nedstengningen.

Overrasket

– Vi klarer ikke å se noen forskjell fra dem som gikk ofte og dem som gikk sjelden i butikken. Det er litt overraskende, sier Søraas.

Undersøkelsen viser også at de som ofte bruker håndsprit, sjeldnere blir syke.

Over 150.000 nordmenn med og uten covid-19 er med i Koronastudien. Målet er å finne ut hvordan viruset sprer seg og hvilke risikofaktorer som påvirker sykdomsforløpet.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Forskning
  4. Helse