Fortsetter leting i Gjerdrum, har ikke gitt opp håpet

Nødetatene skal flytte en hel seksmannsbolig i skredområdet for hånd.

Redningsarbeidet fortsetter for fullt i Gjerdrum. Hjelpemannskapene finner stadig hulrom i skredet. De mener det fortsatt er håp om å finne overlevende.

Politiet opplyste mandag ettermidag at det ikke er gjort ytterligere funn av de sanvede i Gjerdrum. Søket betegnes fortsatt som en redningsaksjon.

Fant hund. Sent mandag kveld kunne politiet fortelle at letemannskapene hadde funnet en hund i et hulrom i vrakrestene av et hus. Den lever og er ivaretatt av en veterinær.

Nok en omkommet identifisert. Politiet har så langt identifisert seks personer som er omkommet i skredet på Gjerdrum. Den siste, mandag ettermiddag.

Det raser fortsatt masser ut i gropen etter skredet. Mandag morgen skjedde et nytt skred med bredde på 50 meter, men et stykke unna redningsarbeidet, opplyser NVE.

For 13 år siden ble utbyggerne bedt om å sikre et område med motfylling. Det lå rett ved siden av feltet hvor raset på Gjerdrum gikk i julen. En rekke dokumenter gir over flere år et innblikk i vurderingene som ble gjort før og etter at boligene som ble tatt av raset, ble bygget.