Norge

Koronavarsel for julen: Ustabilt og bekymringsfullt – men med mange lyspunkter

Slik er koronavarselet for Norge inn i julen: Ustabilt, med fare for økt smitte og nye innstramningsråd på korteste varsel.

Mye er blitt litt annerledes i år. Julen også.
  • Halvor Hegtun
    Halvor Hegtun
    Journalist

I mange av landets fylker ser smittesituasjonen stabil og grei ut. Andre steder går tallene den gale veien. Helseminister Bent Høie synes utviklingen er urovekkende.

Fra dag til dag i julen må folk være forberedt på at både statlige og kommunale myndigheter kan komme med nye innstramninger, forklarte Høie til NTB lille julaften.

De regionale forskjellene er betydelige, viser den ferske fylkesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI). Fylkene Oslo og Viken ble der plassert på risikonivå 3 når det gjaldt utviklingen i antall smittetilfeller.

Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark lå på risikonivå 2. De øvrige fylker havnet på det mindre bekymringsfulle nivå 1.

Slik ser tingene nå i grove trekk ut, fra fylke til fylke:

Helseminister Bent Høie ber folk forberede seg på nye innstramninger midt under feiringen.

Fylkene som bekymrer

Viken: Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler er blant de utvalgte kommuner som får starte vaksinering først. Det har sine grunner. Viken har i uke 51 registrert mange utbrudd på sykehjem og i andre deler av omsorgstjenesten.

Kommunene har også håndtert «store familieklynger, utbrudd på skoler og i barnehager, i idrettsmiljøer og på utesteder», heter det i FHI-rapporten. De lokale variasjonene er imidlertid store. For det nye storfylket som helhet (tidligere Østfold, Akershus og Buskerud) har smittenivået holdt seg nær uendret de siste fem uker.

Oslo: Tallet på smittetilfeller sank i Oslo fra 690 i uke 50 til 631 i uke 51. Kommunen har hatt en svak, men vedvarende nedgang gjennom de siste fire uker. Forekomsten er nå på omtrent samme nivå som i Viken fylke.

Utbrudd meldes i Oslo først og fremst fra skoler, men det ble i uke 51 også registrert smittetilfeller i barnehager, ulike helsetjenester, bedrifter og butikker. Oslo er fylket hvor det testes flest i forhold til folketallet. Andel positive blant de testede gikk ned fra 3,6 prosent i uke 50 til 2,4 i uke 51.

Robert Steen, Oslos byråd for helse og eldre, har opplevd ganske stabile tall i det siste.

Verre i Trøndelag og Innlandet

Trøndelag: Koronaen holdt seg lenge på et lavt nivå i Midt-Norge, men så kom en økende smittetrend i uke 50 med 190 tilfeller og uke 51 med 250 tilfeller. Trondheim hadde siste uke et utbrudd ved et sykehjem. Fylket hadde også flere andre mindre utbrudd og hendelser, blant annet klynger av smitte knyttet til kultur- og serveringssteder.

Innlandet: Smittetrenden økte i uke 50 og 51, i hovedsak på grunn av flere utbrudd i byområdene. Hamar og omkringliggende kommuner har håndtert «flere klynger som omfatter innvandrermiljø, ungdoms- og videregående skoler og flere sykehjem», oppsummerer FHI. Over tre prosent av dem som testet seg, fikk påvist koronasmitte. Bare Viken lå høyere.

Vestfold og Telemark: Gjennom desember har forekomsten av smitte vært økende, særlig i Grenland. Skien har håndtert flere påfølgende utbrudd gjennom de siste ukene. I uke 50 var det 169 smittetilfeller, i uke 51 gikk tallet opp til 290. Andelen positive blant de testede økte fra 1,7 prosent i uke 50 til 2,7 prosent i uke 51.

Vestland: Forekomsten i fylket påvirkes først og fremst av utviklingen i Bergen. Der har smitten gått tilbake gjennom de siste fem uker.

Trenden i fylket var likevel økende fra 69 tilfeller i uke 50 til 138 tilfeller i uke 51, dels på grunn av et større utbrudd på et verft. Onsdag meldte Bergen om 17 nye tilfeller siste døgn, i tillegg til åtte nye på den russiske tråleren «Oma» som ligger til kai med smittede fiskere om bord.

Reis helst ikke kollektivt. Et råd som knapt noen hadde hørt før i 2020.

Fylkene som har det lettere

Møre og Romsdal: Fylket har lite smitte, med en nedgang i meldte tilfeller fra 43 i uke 50 og til 24 i uke 51. Andelen positive blant de testede gikk samtidig ned fra 1,0 prosent i uke 50 til 0,5 prosent i uke 51.

Nordland: Forekomsten av korona er på et lavt nivå, og «har over tid vært synkende», skriver FHI. Bortsett fra et mindre utbrudd knyttet til et sykehus, var det ikke varslet om noen utbrudd eller hendelser i uken som gikk.

Agder: Smitten i landets sørligste fylke er på et lavt og synkende nivå. Bortsett fra et mindre utbrudd ved serveringssteder i Arendal, var det ingen meldinger som vakte uro i uke 51.

Rogaland: Forekomsten av smitte er på et lavt nivå i Rogaland. Fylket hadde ingen større utbrudd i løpet av den siste uken, men likevel en viss oppgang i meldte tilfeller fra 57 i uke 50 til 98 i uke 51.

Troms og Finnmark: Landets nordligste og sammenslåtte fylke har lavt og over tid synkende smittenivå, uten varsler om utbrudd eller større hendelser de siste par uker. Tallet på registrerte smittetilfeller steg likevel fra 32 i uke 50 til 41 i uke 51.

Les mer om

  1. Folkehelseinstituttet
  2. Jul
  3. Norge
  4. Koronaviruset