Evakueringsområder innskrenkes - flere beboere i Gjerdrum kan flytte hjem

Evakueringsområdet i Gjerdrum innskrenkes, og åtte til ti husholdninger kan nå flytte tilbake. Men meningene er delte blant de evakuerte om å flytte hjem igjen.

Skredområdet fotografert 6. januar. Store området rundt selve skredet har vært evakuert de siste to ukene.

– Det er ikke så mange som bor i dette området, men dette er selvfølgelig gledelig. Det er snakk om et større område øst for skredområdet, hvor det ligger rundt fire-fem gårdstun, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) til NTB.

Områdene ble evakuert etter leirskredet 30. desember, som tok ti liv og ødela over 30 boliger.

«Basert på grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering anbefaler Multiconsult og NGI at evakuering av delområde C kan oppheves, og at området kan tas i bruk», skriver NVE i sin anbefaling.

Evakueringen av dette området oppheves fredag kveld, og kommunen varsler beboerne om dette, opplyser Gjerdrum kommune på sine nettsider.

800 evakuerte tidligere denne uken

Anbefalingen bygger på resultater fra utførte felt- og laboratorieundersøkelser, som viser at det ikke er påvist kvikkleire i borpunktene langs fylkesvei 120 på strekningen fra avkjøring til Hønsigutua og til rundkjøringen med avkjøring til Fjælstadgrenda.

NVE anbefaler at vestre del av rundkjøringen holdes stengt, for å begrense allmenn trafikk inn i et område som ligger nært selve skredkanten.

Tidligere denne uken var over 800 mennesker fremdeles evakuert. De evakuerte har delte meninger om det å skulle flytte tilbake igjen, ifølge ordføreren.

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen.

– Det er jo begge deler. Det er en del boligområder som er forholdsvis langt unna skredet. Vi legger jo vekt på at konklusjonene til NVE må anses som sikre, og vi kan jo ikke gi de evakuerte noe annet inntrykk enn det. Vi tror at når det gjelder de områdene som er lengst unna skredet, så vil nok folk forholde seg til rådene fra NVE, sier han.

Mye uklart rundt når flere kan flytte hjem

Flere av dem leter nå etter andre boalternativer, som korttidsleie og andre løsninger. Finans Norge har forsikret om at alle de evakuerte skal få dekket leiebolig ut 2021.

– De evakuerte har det jo bra og er godt ivaretatt. Vi prater en del med dem, og de har det fint der. Men det er jo klart at en boløsning på hotell er nok ikke noe man er tilfreds med i lengden. Mange av dem har et hjem som står langt unna skredet, et hjem som bare står og venter på dem, de er nok mer utålmodige, sier Østensen.

Ordfører Østensen sier at selv om det er gledelig at flere evakuerte nå får flytte tilbake igjen, har ikke kommunen noen indikasjoner på at alle brikkene nå vil falle på plass. Det gjenstår fremdeles mange og grundige undersøkelser før ytterligere evakuerte kan flytte hjem igjen.

– På vestsiden av fylkesvei 120, der evakueringssonen begynner, er det sammenhengende grunnforhold man nå vurderer. Med østsiden nå klarert, håper vi at man kan kunne konsentrere seg i enda større grad om dette området, hvor det bor vesentlige mange mennesker, sier Østensen