Norge

Fildelere handler mest musikk

Musikkpirater bruker mer penger på lovlig musikk.

Er de ulovlige fildelerne også de største musikkelskerne? Ifølge en britisk undersøkelse bruker de i det minste mest penger på lovlige musikkjøp. Foto: Lund Joacim

  • Geir Amundsen
    Geir Amundsen

En britisk spørreundersøkelse viser at brukere av ulovlige fildelingstjenester også svir av nesten dobbelt så mye penger på musikkjøp på Internett, enn de som ikke deler musikk ulovlig, skriver BBC.

Folk som ulovlig laster ned musikk, bruker i gjennomsnitt 77 pund i året på å kjøpe lovlig musikk, mens de som ikke bedriver ulovlig fildeling bare bruker 44 pund på musikk, viser funnene i undersøkelsen.

Undersøkelsen som er gjennomført av firmaet Demos og basert på svar fra 1008 respondenter, viser at én av ti i alderen 16 til 50 år laster ned ulovlig musikk.

Undersøkelsen viser dessuten at halvparten av respondentene konsumerer musikk via YouTube, og at 22 prosent hører på Internett-radio. Ni prosent sier de benytter den lovlige og streamingbaserte musikktjenesten Spotify

Riktig pris

På spørsmål relatert til betalingsvilje, svarer 75 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år at de er villige til å betale for MP3-filer. En riktig pris vil i følge de spurte være 45 cent per låt. Det vil si cirka halvparten av hva en toppsingel i dag koster på iTunes og Amazone.

— Politikere og musikkindustrien må ta inn over seg at måten folk konsumerer musikk på har endret seg, og at kundene forlanger lavere priser og enklere tilgang til musikken, sier forsker hos Demos, Peter Bradwell.

Hjelper lite

Marte Thorsby, direktør i platebransjens interesseorganisasjon IFPI Norge (International Federation of the Phonographic Industry) som blant annet jobber aktivt mot ulovlig fildeling, sier i en kommentar til den britiske undersøkelsen at hun har sett lignende konklusjoner i andre undersøkelser, men også tilsvarende undersøkelser som har kommet frem til et annet resultat.

— Verdensbildet er uansett at salget av musikk viser en dramatisk nedgang, og jeg ser ikke annen måte å begrunne dette på enn at nedgangen i all hovedsak skyldes ulovlig fildeling, sier Thorsby.

På spørsmålet om bransjen ikke har lagt godt nok til rette for lovlige musikktjenester på nett, og at prisnivået muligens er for høyt slik den britiske undersøkelsen avdekker, viser IFPI-direktøren til at det har vært gjennomført store satsninger på å bedre det lovlige tilbudet av musikk, som nettopp Spotify og norske Wimp.

— Men våre undersøkelser viser at man ikke får en stor nok andel av brukerne over på de lovlige tjenestene før bruk av ulovlige tjenester gjøres vanskeligere og mer risikofylt. Derfor er det helt avgjørende at rettighetshaverne får bedret sine muligheter til å håndheve sine rettigheter, slik tilfellet er i stadig flere land, sier Thorsby.

Les også:

Les også

  1. Norske fildelere kan bli navngitt

  2. Studenter straffes for fildeling

  3. Telenor vil ikke ta piratansvar

  4. NRK satser på fildeling