Norge

Bestemmer sjøbodenes skjebne

Miljøverndepartementet og flere offentlige etater på befaring i strandsonen på Flekkerøy i Kristiansand.

De gamle sjøbodene på Flekkerøy er gjort om til fullt ustyrte ferieboliger.
  • Frode Lindblom

Dagens befaring på idylliske Flekkerøy utenfor Kristiansand er omfattende. Der er Miljøverndepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og samarbeidsgruppen representert.

Et endelig vedtak i den mangeårige sjøbodstriden er ventet en gang første halvår 2011, skriver fvn.no.

Overfor departementet har Fylkesmannen i Vest-Agder anbefalt at ulovlige fritidsboliger tilbakeføres til bod/lager. Og det må søkes om bruksendring til fritidsformål.

— Vi vil ha levende sjøbodmilø

Frode Stokkeland vil ha et levende sjøbodmiljø for alle på Flekkerøy, ikke tomme redskapsboder.

– Vi ønsker mest mulig bruk av «skibbuene» og at folk som kommer til øya kan oppleve det flotte kystmiljøet vi har her ute. Vi trenger ikke bod eller lager ved sjøen. Det gamle fiskerimiljøet er borte, poengterer Frode Stokkeland.

Han sitter i samarbeidsgruppen for ny Flekkerøyplan, som i fjor, på vegne av de seks velforeningene, utga en egen sjøbodrapport for Flekkerøy.

– Vi frykter at departementet kommer til å gjøre dette til en prinsippsak, og at de følger Fylkesmannens anvisning. Men jeg håper departementet kan se bredden i saken og ikke kun hva folk gjør i en sjøbod.

«Sjøbodkrigen» mellom lokalbefolkningen og kommunen startet formelt med et temamøte i plan- og bygningsetaten i oktober 2002. Bakgrunnen var bruken av sjøbodene på Flekkerøy. Enkelte bygninger har fortsatt funksjon som redskapsbod/lager, andre skal være ulovlig omgjort og innredet som fritidsbolig. Mens kommunen opererer med 431 enheter, omtaler rapporten 509. Stokkeland viser til uklar kommunal praksis innenfor planområdet og et mangelfullt byggesaksarkiv, når han prøver å beskrive kompleksiteten i saken mange har mistet oversikten i. Han gir også saksbehandlingen det glatte lag, i artikkelen i fvn.no.

– Klønete håndtert

– Administrasjonen i Kristiansand kommune har håndtert denne saken ekstremt klønete. Den har vist lite respekt for en plan som de selv har satt folket her ute til å utføre. Kommunen har ikke fulgt opp Flekkerøyplanen (1995). Den åpnet for kombinert bruk av sjøbodene, hevder Frode Stokkeland.

  1. mars 2004 uttalte miljøverndirektør Tom Egerhei hos Fylkesmannen i Vest-Agder til Fædrelandsvennen at mange må regne med å omgjøre sjøbodene til uthus i fremtiden. Han har karakterisert utbyggingen på Flekkerøy – i 100-metersbeltet – som tilnærmet en skandale og den mest omfattende mellom Rogaland og svenskegrensen.

– Svær sak

– Dette er en svær og omfattende sak. Flere kystkommuner i landet venter på utfallet i denne saken, sier Egerhei.

– Jeg tror ikke sjøbodene blir strippet, men kanskje må noen finne seg i å redusere komforten i bodene, sier Frode Stokkeland.

Inntil to års fengsel

Fra 1. juli 2010 er strafferammen for ulovlig bygging i strandsonen to år i fengsel. Ifølge Dagens Næringsliv skal Økokrim ut på strandsonerazzia, i en ikke angitt kommune, og håper å finne saker der skjerpet straffenivå kan testes.

I samarbeid med lokalt politi, myndigheter og fylkesmannen skal Økokrim finkjemme strandsonen i en aktuell kommune.

— Vi velger ut en kommune og går systematisk til verks. Vi ser etter søknadspliktige tiltak som er bygd ulovlig, og tiltak som er bygd ut over gitte tillatelser. Dersom vi får mulighet, vil vi også lete opp såkalte "sjikanøse stengsler" og vurdere straff for overtredelse av friluftsloven, sier Høviskeland.

Frode Stokkeland sier lokalbefolkningen er løsningsorientert og ønsker at sjøbodmiljøet i stor grad skal være tilgjengelig for allmennheten så vel som grunneiere. Her står han ved sjøboder innerst i Mæbøfjorden.