Tiltalte etter Regestrand-drapet dømt til 15 og 20 års forvaring

Begge de to mennene som har stått tiltalt for drapet på Sigbjørn Sveli i fjor, er av Jæren tingrett dømt til forvaring.

De to tiltalte etter drapet på Sigbjørn Sveli i desember i fjor er i Jæren tingrett dømt til forvaringsstraffer på 20 og 15 år.

Dommen ble forkynt onsdag ettermiddag, melder Stavanger Aftenblad.

Den ene av dem, en mann på 24 år, er dømt til 20 års forvaring med en minstetid på 13 år. Den andre, en 23 år gammel mann, er dømt til 15 års forvaring med en minstetid på ti år.

I november la aktor Arvid Malde ned påstand om henholdsvis 21 og 16 års forvaring for de to mennene som har stått tiltalt for drapet.

Tilfeldig offer

Sigbjørn Sveli (44) ble funnet død på Regestranden like ved Stavanger lufthavn 9. desember i fjor. Ifølge tiltalen ble han, som et tilfeldig offer, utsatt for grov vold fra de to mennene og satt fyr på ved bruk av bensin. Ifølge obduksjonsrapporten skal Sveli da ha vært i live.

– Det er ikke tvil om at Sveli var i live og døde av brannen. Ved senere obduksjon er det påvist at Sveli hadde svelget bensin og pustet inn røyk og sot fra brannen, skriver Jæren tingrett i dommen og legger til:

– Selv om Sveli var grovt mishandlet over timer i forkant og hardt skadd, må det legges til grunn at han led store og gruoppvekkende smerter før han døde av flammene.

Tidligere dømt

Bare fem uker før drapet på Sveli hadde den dømte 24-åringen blitt løslatt fra fengsel etter en tidligere voldsdom. 23-åringen er tidligere straffet flere ganger.

Rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt begge de tiltalte, har konkludert med at de begge lider av en dyssosial personlighetsforstyrrelse og har også vurdert dem begge som tilregnelige. Tingretten har med det konkludert at det foreligger en reell og nærliggende fare for nye alvorlige lovbrudd til fare for andres helse eller frihet.

– Sammenholdt med de sakkyndiges vurderinger av de tiltaltes personlighetsutforming, og særlig den begrensede muligheten og de dårlige utsiktene til behandling og endring av de satte diagnosene, er det etter rettens oppfatning nødvendig av hensyn til samfunnsvernet med oppfølging, kontroll og tilsyn med dem begge, ut over det en tidsbestemt straff gir mulighet for, skriver Jæren tingrett.

– Gruoppvekkende

Retten tilkjenner Svelis foreldre en erstatning på 300.000 kroner til hver, som de to dømte står felles ansvarlige for å behandle.

– Ved den gruoppvekkende måten Sveli ble drept på, og den forutgående grove mishandlingen han ble utsatt for over lang tid, er de etterlatte etter rettens oppfatning påført særlig tort og smerte og ikke-økonomisk krenkelse, slår tingretten fast.