Norge

Soldatene har bedt om feriepenger tilbake til 2005. Nå kan de få det som de vil.

Frp støtter Ap og Rødts forslag om å betale soldater i Heimevernets innsatsstyrker feriepenger tilbake til 2005. Dermed går det mot nederlag for regjeringen i saken.

Innsatsstyrke Osprey (Agder og Rogaland) fra HV-08 holder kurs i militære operasjoner i urbane omgivelser i februar 2020. Heimevernets innsatsstyrker ble opprettet i 2005 for å holde en høyere beredskap enn vanlige HV-soldater. Alle innsatsstyrkene har navn etter aksjoner som ble satt i verk under annen verdenskrig.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

I tre rettsinstanser har soldater i Heimevernets innsatsstyrker kjempet for å få utbetalt feriepenger. Dette er soldater som deltar på opptil 30 øvingsdager i året. I alt teller de rundt 3000.

I august fortalte Aftenposten at soldatene har vunnet frem i tre rettsinstanser, inkludert Høyesterett. Mot seg har de hatt Forsvarsdepartementet. Departementet har hele tiden strittet imot å utbetale feriepengene.

Da seieren i Høyesterett var et faktum nektet departementet å utbetale feriepenger lenger tilbake enn til 2016.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forklarte dette med en foreldelsesfrist. Den må staten forholde seg til, sa Bakke-Jensen.

Men på Stortinget har stemningen vært en annen, i flere partier.

Onsdag sikret Frp flertall

Det begynte med at Rødt protesterte mot regjeringens holdning. De reiste forslag om utbetaling helt tilbake til opprettelsen av innsatsstyrken. Regjeringen avviste forslaget. Men så gikk Ap inn for det samme.

Også Sp har gitt sin fulle støtte til dette.

Onsdag bestemte også Frps stortingsgruppe seg for å støtte forslaget.

– Vi er positive til en løsning som sikrer utbetaling av feriepenger utover de tre årene regjeringen legger opp til. Det er noe vi kommer til å arbeide for å få på plass, sier Morten Wold.

Han sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

– Betyr dette tilbake til oppstart for innsatsstyrkene?

– Ja, det er målet, sier Wold.

– Herlig!

– Rødt har kjempet for Heimevernssoldatenes selvsagte rett til feriepenger og er glade for at det nå er flertall for dette. Også i Forsvaret trengs det et oppgjør med høyrepolitikken som rammer de ansattes rettigheter, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Han får følge av Anniken Huitfeldt (Ap), leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Fra fellesskapet stiller vi helt spesielle krav til Forsvarets ansatte. Krav som går langt utover det som er vanlig i norsk arbeidsliv. Ingen arbeidstakere skal behøve å gå lange runder i rettsapparatet for å få utbetalte opptjente rettigheter. Jeg er glad for at stortingsflertallet nå får ryddet opp i denne saken, sier hun.

– Dette er helt herlig, sier Lars Bugge Aarset, soldaten som har reist feriepengesaken for rettsapparatet.

– For Ap, Sp, Rødt og Frp er dette nå en god sak. For regjeringen er det en dårlig sak, sier han.

Les også

  1. – Vår evne til avskrekking er ikke avhengig av 700 soldater fra US Marines

  2. Moderne krig – tilbake til middelalderen? | Hans Jacob Orning og Øyvind Østerud

Les mer om

  1. Heimevernet
  2. Forsvaret