Frp garanterer at de støtter veteransaken som Rødt har reist

Rødt og Frp har inngått et heller sjeldent kompaniskap. Det påfører regjeringen et nederlag i spørsmålet om behandling av norske krigsveteraner.

Norske menn og kvinner har deltatt i risikofylte utenlandsoperasjoner i Libanon, på Balkan, i Asia og Afrika. Disse soldatene er avbildet i Meymaneh i Afghanistan. Rundt 9000 menn og kvinner fra Forsvaret, politiet eller sivile organisasjoner har bidratt i det krigsherjede landet.

Førstkommende torsdag sørger Rødt, Ap, Sp, SV og Frp for at det ikke skal gjøres forskjell på veteraner som er skadet under utenlandsoppdrag før og etter 1. januar 2010.

Stikkordet er utvidet adgang for veteraner til å søke om erstatning. Regjeringen har ønsket å begrense utvidelsen til skader som oppstår etter 2010.

Opposisjonen vil at utvidelsen skal gjelde alle veteraner. For å overprøve regjeringen, er de avhengige av støtte fra Frp. Nå bekrefter Frp overfor Aftenposten at de vil gi denne støtten.

– Veteraner har opplevelser bak seg som vi andre ikke kan forstå. Det er viktig at de føler seg verdsatt, sier Sps Liv Signe Navarsete (nr. to fra v.) Sammen med Anniken Huitfeldt (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Seher Aydar (Rødt) rakk hun så vidt et kjapt foto under åpningen av Stortinget fredag.

Veteraner: Uverdig

Den politiske striden startet med regjeringens stortingsmelding «Også vi når det blir krevet – veteraner i vår tid». Den kom i april i år. Den oppsummerte ti år med ulike tiltak for veteraner. Den inneholdt også en plan for hvordan veteraner skal ivaretas i fremtiden.

Tre måneder i forveien hadde en arbeidsgruppe i Forsvarsdepartementet kommet med en rekke innspill til veteranmeldingen.

Gruppen skrev blant annet at:

«Veteraner som endelig har kommet til en erkjennelse av at de har en psykisk skade, blir møtt med foreldelse når de søker om erstatning. Det er uverdig.»

Gruppen har fått støtte av flere veteranorganisasjoner, som SIOPS.

Psykisk skadede veteraner som ikke blir trodd av staten føler skam, nedverdigelse og maktesløshet. Det kan føre til ødelagte liv, både for veteranene og deres pårørende, ifølge SIOPS.

Når Rødt har grepet fatt i denne saken, er det fordi flere av rådene fra gruppen ble utelatt i regjeringens veteranmelding.

Behandling av veteraner har vært en verkebyll for flere regjeringer. I juli 2010 leverte mange veteraner inn æresbevisninger i form av medaljer eller båndstriper, foran Stortinget. De ville ha rettferdig, og lik behandling.

Brukte 50 veteranmillioner til heving av fregatt

Rødt har derfor reist følgende forslag:

  • Det må sikres at veteranene som har vært ute på oppdrag for Norge ikke mister retten til erstatning på grunn av foreldelse.
  • Juridisk hjelp må opprettholdes på dagens nivå.
  • Avgjørelser om erstatning må bygge på medisinske vurderinger.

Partileder Bjørnar Moxnes fastslår at utbetaling av erstatning til veteraner har sunket kraftig siden 2014. Omfanget av søknader er det samme som før.

Regjeringen mener at behovet for erstatninger alt i alt er redusert. De mener det er vanskelig å dokumentere at psykiske skader som meldes inn i dag skyldes opplevelser fra mange år tilbake.

Samme forklaring ga forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) da regjeringen i fjor brukte 50 millioner satt av til erstatning til veteraner, til å heve den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad. Det avdekket Forsvarets forum. Det var penger som ellers ikke ville blitt brukt, forklarte Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bestrider at det er blitt vanskeligere for veteraner å få erstatning. Når flere får avslag, skyldes det at flere saker nå bygger på svakere beviser, mener regjeringen. Her besøker Bakke-Jensen (H) og statsminister Erna Solberg Camp Bifrost i Mali i mai 2019.

Varsler en ny bølge

Flere rapporter dokumenterer at de aller fleste klarer seg bra etter utenlandsoppdrag. Det er færre veteraner som mottar midlertidig økonomisk støtte enn i befolkningen generelt.

Men det er også veteraner som sliter.

Ifølge SIOPS melder flere som har vært på oppdrag i Afghanistan, nå om senskader. Det stemmer med hva Aftenposten tidligere har omtalt. Hele 7,3 prosent av soldatene som har vært en eller flere ganger i Afghanistan sier de er påført psykiske plager av tjenesten.

For å dokumentere den psykiske helsen gjennomfører Forsvarets sanitet i høst en ny, stor undersøkelse. Samtlige 9000 Afghanistan-veteraner mellom 2001 og 2020 er bedt om å delta.

– Veteranene må få respekt

Slik begrunner opposisjonen hvorfor de går imot regjeringen:

– Regjeringens melding kommer bare med tomt prat til veteranene. Nå reverserer vi en urettferdige snikinnstramming som har ført til at stadig flere skadede veteraner nektes erstatning, sier Bjørnar Moxnes (Rødt).

– De vi sender ut og som gjør en viktig jobb for å skape fred, må få respekt. Og de må få hjelpen de trenger når de trenger den, sier Liv Signe Navarsete (Sp).

– Veteranene har gjort en stor innsats og betalt en høy pris. For mange har stått alene mot systemet når de trenger hjelp. Det gjør vi slutt på nå, sier Audun Lysbakken (SV).

– Regjeringen ba selv om råd fra arbeidsgruppen i Forsvarsdepartementet. Så utelot de flere av rådene. Det retter vi nå opp, sier Anniken Huitfeldt (Ap).

– Jeg frykter at «veteran» går fra å være en hedersbetegnelse til en diagnose. Det sa daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i 2013. Hun var personlig sterkt engasjert i veteranenes sak. Her fra en medaljeseremoni på Gardermoen militære flystasjon året i forveien.

Kampen for erstatning

Det var under de rødgrønne at arbeidet skjøt fart med å gi skadede veteranene felles rettigheter. Flere veteraner som slet psykisk sto frem og fortalte at de følte seg ydmyket av samfunnet som hadde sendte dem ut.

Helsevesenet forsto dem ikke, fortalte veteranene. De opplevde at også Forsvaret skjøv dem fra seg.

Veteransaken fikk brutal drahjelp da norske soldater i årene rundt 2010 stadig var involvert i stridshandlinger. Det resulterte i nye rapporter og ordninger som hjalp soldatene med å «lande» etter oppdrag i utlandet.

Forsvaret tok et langt større ansvar for veteranene. Profilerte toppoffiserer ble veteraninspektører. Mange veteraner fikk det bedre.

I 2011 ble 8. mai også veterandag, i tillegg til å være frigjøringsdag.

De som ble sendt ut, ble stadig bedre forberedt på oppdraget. De siste årene er det i hovedsak yrkessoldater som er sendt ut på de mest risikofylte oppdragene.

Førstkommende torsdag avgir utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget sin endelige innstilling om veteranmeldingen. Torsdag 15. oktober stemmer Stortinget formelt over saken. Men med Frps støtte til Rødt, Ap, SV og Sp, er utfallet gitt.