- Foreldrene drikker mer

Vestkantungdom og ungdom fra Asker og Bærum drikker mer alkohol enn i resten av landet.

Dette har vært en trend siden slutten av 90-tallet. I 2014 hadde 18 prosent av ungdomsskoleelever i Asker og Bærum drukket seg fulle mens de gikk på ungdomsskolen. Tallet for Norge er 14 prosent. Dette viser tall fra Ungdata.

Høyere på vestkanten

— Generelt har vi sett helt siden 90-tallet at nivået på alkoholbruk er høyere på vestkanten og Asker og Bærum. Det kan være noen kulturelle mønstre, som at det er enklere tilgang til alkohol og at foreldrene drikker mer, sier Anders Bakken, forsker ved seksjon for ungdomsforskning, NOVA.

2005rus-nZZq5mltWk.jpg

Han presiserer imidlertid at debutalderen øker, og at rusforbruket går ned.

— Ungdom drikker mindre alkohol enn nå enn for noen år siden.

- Drikker seg fulle og holder på

En Asker-jente på 15 år skrev nylig et innlegg på Si ;Dder hun beskrev Asker som et vondt sted å vokse opp, fordi presset på å drikke seg full og ha sex er stort.

"Det er fester hele tiden, som jeg aldri er på fordi jeg ikke er populær nok. Fester der alle drikker seg fulle og holder på", skriver femtenåringen.

Ordfører Lene Conradi er ikke overrasket over at 15-åringen forteller om alkoholbruk helt ned til 14-årsalderen. Hun kjenner til Ungdatas undersøkelse.

- Vi vet at vi har en utfordring knyttet opp til for tidlig debut når det gjelder alkohol.

Lene Conradi sier undersøkelsen viser at mange av ungdommene i Asker opplever stort prestasjonspress og stiller ikke minst høye krav til seg selv.

— Dette er noe kommunen også er opptatt av. Men ansvaret for gode ungdomsår er også foreldrenes ansvar. 15-åringen har gjennom sitt innlegg gitt en stemme til den delen av ungdommen i kommunen vår som opplever et press som er utilbørlig. Vi, som foreldre, har ansvar for de verdiene gi gir våre barn og ungdom, sier ordføreren.

- Rusbelte fra Oslo vest til Asker

Forsker Tormod Øia har tidligere sagt til VG at det i mange år har vært et rusbelte fra og med Oslo vest inn i Bærum og Asker. Dette skillet er interessant, men Oslos vestkant har nok utmerket seg med mest fyll og hasjbruk blant de unge.

Han har i en årrekke forsket på ungdom og rus, og har blant annet analysert de ferskeste Ungdata-funnene fra Oslo.

Øia understreker at det store bildet viser at norske ungdommer både i ungdomsskolen og videregående drikker mindre alkohol, bruker mindre narkotiske stoffer, utøver mindre kriminalitet og fokuserer mer på utdanning enn før.

– Men Oslo vest, Bærum og Asker utmerker seg med en konsentrasjon av en type problem: Her er det mer rus, mer alkoholbruk og mer hasjbruk enn andre steder. På nær sagt alle andre områder kommer de samme ungdommene bedre ut enn andre steder, sa han ifølge VG.

- Som på syttitallet

Rektor Ola Schiager ved Bjørnegård ungdomsskole i Bærum. Hans erfaring er at alkoholbruken blant unge ikke har endret seg stort de siste årene.

- Det dukker opp episoder der noen elever har dratt det for langt og blir syke. Men slik var det på 70-tallet også, og det er ikke mer dramatisk enn tidligere. Snarere er min erfaring at alkoholforbruket blant ungdomsskoleelevene går ned, men mye tyder på at det akselererer i russetiden, og fortsetter noen år.

Schiager sier ungdommen i Asker og Bærum er fantastisk.

— Men det er noen som sliter og som kanskje er blant dem som drikker tidlig. Å være 14–15 år I Asker og Bærum innebærer krav, press og forventninger. Det er viktig for mange å være vellykket. For dem som ikke henger med er fallhøyden stor. Derfor har vi et ansvar for dem som faller gjennom.