Opptil to timers kø i passkontrollen på Gardermoen

– Blir vi ikke flere i politiet, kan køene bli lengre i fremtiden, sier politistasjonssjefen.

Reisende fra land utenfor Schengen-området som skal besøke Norge, har måttet vente i opptil to timer for å passere grensekontrollen på Gardermoen
  • Ingvild Fjelltveit

Onsdag formiddag: Køen foran den utgående grensekontrollen på Oslo Lufthavn er flere hundre meter lang. Reisende som skal ut av Schengen-området, på ferietur til for eksempel USA, England eller Tyrkia, må smøre seg med tålmodighet.

– Slik er det nesten hver dag nå. Folk står lenge i kø. Vi får henvendelser fra passasjerer som er redde for å miste flyene sine. De hadde ikke regnet med at det skulle ta så lang tid, sier Lars Hegstad, seksjonsleder for grensekontrollen.

– Dette er en god dag. Vi har nok folk til å sitte i alle passbodene. Det har vi ikke hver dag. Da blir køene enda lengre, fortsetter han.

Kan gå ut over kontrollen

På andre siden av grensekontrollen står reisende fra land utenfor Schengen som skal inn til Norge. På det lengste har passasjerer her måtte stå i kø i opptil to timer. I passboden sitter en travel grensekontrollør.

– Det er veldig tøft. Køene er så lange at vi ikke tar pauser. Jeg frykter at vi noen ganger blir så slitne at det går utover kontrollen, sier Mihaela Knutsen.

Hun har arbeidet på Oslo Lufthavn i ti år. Aldri har det vært travlere enn nå, forteller hun. Romerikes Blad skrev tidligere denne uken at situasjonen for de politiansatte er så kritisk at verneombudet har varslet Arbeidstilsynet.

Køen med reisende som skal fly til land utenfor Schengen-området strekker seg flere hundre meter ut i avgangshallen på Oslo Lufthavn.

Mener det er for få ansatte

I tillegg til timelange køer ved grensekontrollene, har det til tider ikke vært mulig å få utstedt nødpass ved flyplassen i sommer.

– Situasjonen i sommer er utfordrende. Det er ikke bra at reisende må stå i så lange køer, og situasjonen for de ansatte er bekymringsfull, sier Bjørn Vandvik, fungerende leder for Romerike i Øst politidistrikt.

Årsaken til køene er for få ansatte, forteller Vandvik. Det er 175 ansatte ved stasjonen, men på grunn av sykmeldinger, ferieavvikling og vikariater som ikke blir forlenget er det i sommer bare 150 ansatte på jobb. Gardermoen politistasjonen har beregnet at de har behov for 225 ansatte.

Det er altså 75 færre enn det stasjonen mener det er behov for i årets travleste måneder. Det blir nå ansatt politistudenter for å hjelpe til med nødpass-tjenesten.

Avinor bekrefter overfor Aftenposten at køene har vært lange i sommer. Fredag formiddag oppfordret de reisende som skal til reisemål utenfor Schenområdet om å være ute i god tid.

– Gap mellom ressurser og utvidelse

– Problemet er at det er et for stort gap mellom utvidelsen av Oslo Lufthavn og den store økning i antall reisende, og ressursene politiet har fått, sier Vandvik.

Gardermoen politistasjon ligger under hans politidistrikt. Underskudd i fjor har gjort at Øst politidistrikt har måttet spare penger, og det er full ansettelsesstopp inntil videre.

– Gardermoen politistasjon er Øst politidistrikt ansvar. Gjør dere nok for å håndtere passasjerveksten?

– Vi mener at det å ha god polititjeneste på Norges største lufthavn er et nasjonalt ansvar. Vi tar oss av flere millioner mennesker fra hele verden, og er rett og slett for lavt bemannet til å kunne utføre oppgavene våre slik vi ønsker og for å møte forventningene fra publikum og flyplasseier, sier Vandvik.

Han mener at Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet har et felles ansvar for å sørge for at politiet på Gardermoen har nok ressurser.

– Når man bruker 14 milliarder på å utvide flyplassen og har ambisjon om å være størst og best i Norden, må det også tas høyde for at det medfører behov for mer politi på flyplassen. Det er det ikke gjort, sier Vandvik.

Bjørn Vandvik, fungerende leder for Romerike i Øst politidistrikt.

Politidirektoratet: – Politidistriktets ansvar

Samferdselsdepartementet sier til Aftenposten at ansvaret for saken ligger hos Justisdepartementet. Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken, og viser til Politidirektoratet.

– Politidirektoratet legger vekt på at Øst politidistrikt selv gir uttrykk for at sikkerheten på Gardermoen er ivaretatt. Det er politidistriktet som har ansvar for politiets sikkerhet på flyplassen, skriver assisterende politidirektør Vidar Refvik i en epost til Aftenposten.

Han mener det er god dialog mellom direktoratet og politidistriktet om kapasitetsutfordringene.

– Vi ser at bemanningssituasjonen på Gardermoen er presset i sommer, men det er vårt inntrykk at politidistriktets ansatte gjør sitt ytterste for å levere gode polititjenester, sier Refvik.

Flere reisende

Siden år 2000 har antallet passasjerer i året ved Oslo Lufthavn økt fra 14 millioner til nærmere 25 millioner i 2015. Også antallet politiansatte har økt i perioden, men det er ikke tatt nok høyde for passasjerøkningen og et økende behov for grensekontroll, mener politiet på Gardermoen.

I 2011 besluttet Avinor å utvide flyplassen. Når nye Oslo Lufthavn står klar i april neste år, skal flyplassen ha kapasitet til å betjene 30 millioner reisende i året. Men foreløpig er det ikke planlagt flere ansettelser i politiet, forteller Vandvik.

– Går bemanningssituasjonen i dag ut over sikkerheten for de reisende?

– Sikkerheten er ivaretatt, og vi klarer stort sett å utføre oppgavene våre på en god måte. Men det sliter på de ansatte, og situasjonen er ikke ideell, sier han.

Mindre synlig politi

– Når køene blir flere hundre meter lange rundt grensekontrollen, må vi noen ganger sette politi fra operativ tjeneste i passbodene. Da blir det mindre synlig politi i avgangshallene, sier Elin Lien, fungerende stasjonssjef ved Gardermoen politistasjon.

Hun tror de lang køene vil vedvare, dersom det ikke blir flere politi på flyplassen.

– Vi er for få ansatte til å håndtere dagens passasjermengde. Når det blir flere reisende neste år, kan det blir enda lengre køer, sier Lien.

Fikk du med deg disse?