Norge

Valgkomiteen ville vrake Paule

Valgkomiteen i Norges Idrettsforbund var innstilt på å vrake Tove Paule som idrettspresident om hun ikke hadde sagt nei til gjenvalg, melder NRK.

Tove Paule ble valgt til idrettspresident på idrettstinget i mai 2007. Foto: CORNELIUS POPPE, SCANPIX

Årsaken skal være en avtale som ble inngått mellom Paule og visepresident Odd-Roar Thorsen foran valget på idrettstinget i 2007.

Avtalen er behørig nevnt i onsdagens VG og Dagbladet. Ifølge avtalen mellom Paule og Thorsen skulle Thorsen trekke sitt kandidatur som president mot at Paule skulle støtte ham om det kom benkeforslag på ham som visepresident.

Ifølge VG ble de to enige om en økonomisk kompensasjon i form av en flerdobling av honoraret.

Valgkomiteens leder, Arvid Sulland, mener at Thorsen har innrømmet at en økonomisk kompensasjon var en del av avtalen.

— Alvorlig Paule ga tidlig beskjed om at hun ikke var aktuell som kandidat for en ny fireårsperiode som idrettspresident. Hun ville uansett ikke blitt innstilt, sier Arvid Sulland i et intervju med NRK onsdag.

– Vi var innstilt på å vrake Paule som følge av denne avtalen. Vi mener at Thorsen har innrømmet at økonomi var en del av avtalen, og det er alvorlig. Det er penger brukt av offentlige midler , sa Sulland til NRK.

I onsdagens VG avviser Thorsen at det forelå en avtale om økonomisk kompensasjon.

– Dette må bero på en misforståelse. Jeg beklager sterkt hvis jeg har uttrykt meg slik at valgkomiteen har oppfattet at det var en økonomisk del i avtalen. Det var det ikke , sier den avtroppende visepresidenten til VG.

Paule sier det samme i et intervju med NRK.

– Tøv – Den viktigste grunnen til at jeg sa nei til gjenvalg var alderen min. Det har ikke eksistert en hemmelig avtale mellom meg og Odd-Roar. Vi var ikke valgt og hadde ingen myndighet til det , sier Paule.

– Dette er tøv. Jeg kan ikke tro at Odd-Roar har sagt noe slikt. At det skal dreie seg om mulig korrupsjon er bare latterlig , sier Paule til VG.

Idrettsstyrets uttalelse

Idrettsstyret kom onsdag kveld med en pressemelding der de forklarer sin rolle i saken:

«Styret påpeker at alle spørsmålene om frikjøpsordning og honorarer har vært drøftet på et fritt og selvstendig grunnlag, og vedtatt av et samlet styre i henhold til god organisasjonspraksis og i overensstemmelse med det langtidsbudsjettet som ble vedtatt av idrettstinget i 2007. Når man har behandlet spørsmål om frikjøp og honorarer for presidentskapet, har disse fratrådt møtet under behandlingen», heter det blant annet i pressemeldingen.

Styret presiserer i pressemeldingen følgende:

*Verken idrettspresidenten eller visepresidentene kan bestemme sitt eget honorar, dette bestemmes av idrettsstyret.

*Idrettsstyret behandlet saken om arbeidsinstruks og honorarer for hele styret første gang på styremøtet 29. mai 2007. Styrets protokoller er offentlig tilgjengelige og legges fortløpende ut på internett (www.idrett.no).

  • Fordeling av arbeidsoppgaver i presidentskapet ble vedtatt av styret og fremgår av samme styreprotokoll.

Idrettsstyret påpeker at verken Paule eller Thorsen var til stede da uttalelsen ble utformet.

Idrettstinget 2011 starter i Oslo torsdag. Børre Rognlien er innstilt som ny president av valgkomiteen.