Skepsis til Listhaug-forslag om innreiseforbud for hatpredikanter

Ytringsfriheten er viktigst. Men det er ikke umulig å gjennomføre innreiseforbud for hatpredikanter lovlig, ifølge jurist Anine Kierulf.

Anine Kierulf.
  • Eirik Husøy

– Dette strider ikke nødvendigvis mot grunnloven og heller ikke mot menneskerettighetene, men det må utredes nærmere.

Det sier jurist og samfunnsdebattant Anine Kierulf om Sylvi Listhaug sitt forslag om en «svarteliste» mot hatpredikanter «som kommer med et budskap som er uforsonlig med våre verdier og levesett».

Hun er kritisk til forslaget fra et ytringsfrihetsperspektiv, men mener det absolutt er mulig å få til en lovendring.

– Et innreiseforbud er mulig. Dette handler om nasjonal suverenitet over territoriet, noe det i utgangspunktet er stort rom for å regulere politisk. Uten sammenligning for øvrig kan man se på Trumps innreiseforbud, sier hun.

Ytringsfrihetsmessig problematisk

Hun stiller spørsmål ved hvordan et slikt forbud skal reguleres, og hvordan en ny lovhjemmel skal håndheves. Blant annet mener hun det er uklart hva som kan defineres som en «hatpredikant».

– Det fremstår for meg litt uklart hvilke kriterier man skal ha for å stenge noen ute. Dersom det bare er på bakgrunn av en vag fornemmelse om verdier og ytringer, så er det problematisk med tanke på ytrings- og religionsfrihet, samt forbudet mot usaklig forskjellsbehandling, sier hun og viser til en grunnlovsendring som ble gjort i 2014, der følgende avsnitt ble lagt til i grunnlovens §98: «Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Les også

LES OGSÅ: Vil vurdere reglene for opphold for "hatpredikanter"

Et eventuelt innreiseforbud reiser en rekke spørsmål som det er viktig å få svar på, ifølge juristen:

– Hvem kommer til å være på en sånn liste? Hvordan får man oversikt? Er det bare de vi til enhver tid er oppmerksomme på? Skal folk melde fra? Eller er det folk som vi allerede overvåker?

Hva med nynazister?

Kierulf påpeker at et eventuelt innreiseforbud må ramme ulike typer ytringer dersom forslaget skal ha legitimitet, og stiller spørsmål ved hvorfor syv av åtte navn på den danske listen er muslimer.

Les også

LES OGSÅ: – Jeg vet ikke hvor ofte jeg hører «Du er en grei muslim, men. »

– Det er problematisk hvis det i realiteten bare rammer én type ytringer. Man kan for eksempel spørre seg om hvorfor det ikke er flere nynazister på den danske listen.

– Dette kan være problematisk prinsipielt, men kan det være noe fornuft i dette forslaget slik du ser det?

– Ja, det synes jeg absolutt. Det kan tenkes at det kan avskrekke folk som driver med virksomhet vi ikke vil ha her i landet. Det sender et signal om at vi ikke ønsker slik virksomhet.

Vil beskytte ytringsfriheten

Danmark har fått på plass et innreiseforbud, selv om det var en komplisert juridisk prosess, ifølge utlendings-, integrerings- og boligminister i Danmark, Inger Støjberg.

Kierulf viser til forrige ukes nazimarsj i Kristiansand for å kritisere Listhaugs forslag.

– «Det kollektive vi» må få høre på hva folk har å si. Det er slik ytringsfriheten fungerer. På samme måte som vi tillater nazimarsjer, må vi tillate andre ubehagelige ytringer. Da vet man at fenomenet finnes, så man kan mobilisere imot. Det er én sentral grunn til at vi beskytter ytringsfriheten.

– Hvis Danmark lovlig har fått til en svarteliste over folk som ikke har innreisetillatelse til landet, hvorfor skulle eventuelt Norge ikke fått det til?

– Det er et spørsmål om vi gjør de samme vurderingene og om vår grunnlov stiller strengere krav til ytringsfrihet og forhåndssensur.

Vil bygge broer

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN), Mehtab Afsar, frykter at forslaget kan gi mer vind i seilene til islamofobiske holdninger.

Mehtab Afsar.

– Mange norske verdier er basert på universelle verdier som de aller fleste respekterer. Vi jobber alle mot de som sprer hat. Dette forslaget kan muligens innskrenke noen grunnleggende rettigheter.

Han oppfordrer Listhaug til å ta mer ansvar for holdningene hun sprer.

– Listhaug har et politisk ansvar som toneangivende statsråd for ikke å spre islamofobiske holdninger. Det hun sier blir lagt merke til. Vi må bygge broer, ikke brenne dem, sier IRN-lederen.

– Vi er nødt til å fastholde norske verdier

William Nygaard har kjempet for ytringsfriheten hele sitt voksne liv, og er svært kritisk til utspillet til Listhaug. Lederen i Norsk PEN ser ikke fornuften i forslaget.

– Vi har andre mekanismer for å møte slike holdninger enn et forbud mot innreise, og vi må tviholde på disse mekanismene. I det øyeblikket vi ikke gjør det, havner vi i en ond sirkel der vi innskrenker ytrings- og religionsfriheten, sier han.

William Nygaard.

Mekanismene han snakker om, nevner han som verdier vi som nordmenn må fastholde.

– I disse tider er det så lett å hoppe på en snikende innføring av mistankens makt. Vi er nødt til å fastholde norske verdier som åpenhet, toleranse og fri debatt.

Han håper nå at statsminister Erna Solberg går imot sin egen statsråd.

– Jeg håper dette er et soloutspill, og at hun ikke har regjeringens støtte. Tvert imot forventer jeg at hun blir satt på plass.