Norge

Kommunen anmelder barnehage som unnlot å varsle om mishandling

Tre søsken fortalte om hvordan de ble slått og lugget hjemme. Først etter tre år gikk styreren videre med saken.

ANMELDER BARNEHAGE: Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) og byråd for barnehage, skole og idrett, Pål Hafstad Thorsen (Ap), på pressekonferansen onsdag formiddag.
  • Kristin Jansen
    Bergens Tidende

Bergen kommune anmelder forholdet til politiet. Det kom frem på en pressekonferanse onsdag formiddag.

– Kommunen anmelder saken. Vi begrunner dette med barnas beste. Vi har gjort en grundig vurdering av en alvorlig sak og konkluderer med anmeldelse, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

Han sier videre at så vidt de kjenner til er det første gang en kommune går til dette skrittet.

– Disse sakene er de vanskeligste av alle saker vi jobber med. Barn må kunne stole på at voksne ivaretar deres beste. Mennesker som i tillegg arbeider med barn, har et særskilt ansvar for å melde fra dersom de mistenker at barn blir utsatt for vold, sier byrådslederen

Kommunen har ikke anmeldt noen enkeltpersoner, men selve forholdet som har skjedd.

  • Bakgrunn: Fortalte om mishandling hjemme - barnehage gjorde ingenting

Slo ikke alarm

Like før påske ble det kjent at en privat barnehage i Bergen lot være å slå alarm om tre søsken som gjentatte ganger fortalte at de ble utsatt for vold hjemme. Kommunen er klar på at volden mot barna kunne blitt stoppet tidligere dersom barnehagen hadde meldt fra om det barna fortalte.

– Jeg føler veldig på ansvaret som barnehageeier og tilsynsmyndighet. Barn skal kunne stole på de voksne i barnehagen. Når noen opplever at de gjentatte ganger melder fra om vold uten at det blir tatt på alvor, er det en sterk og vond erfaring, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Allerede i 2013 skrev en av de ansatte et notat om at et av barna fortalte om vold hjemme. Notatet ble gitt videre til styreren uten at noe skjedde. Heller ikke den neste styreren som jobbet i barnehagen tok bekymringsmeldingene fra de ansatte videre.

Ifølge barnehagen skal dette ha skjedd hele syv ganger. Notatene ga indikasjoner på alvorlig omsorgssvikt i hjemmet, ifølge kommunen. Fem ulike personer meldte fra om dette til styreren. Først da styrer nummer to ble sykemeldt og en stedfortreder kom på plass, ble det tatt affære.

Begge foreldrene siktet

I november 2016 ble foreldrene til de tre barna meldt til politiet. Begge er nå siktet i saken.

Kommunen har gitt den aktuelle barnehagen klare pålegg om utbedringer ved driften. Før påske ble det også kjent at kommunen vurderte å politianmelde ansatte i barnehagen.

– Disse sakene er de vanskeligste av alle saker vi jobber med. Å jobbe med voksne og ansatte i skoler og barnehager er evigvarende. Man kommer aldri helt i mål. Hvis dette fører til økt oppmerksomhet rundt disse sakene er det veldig bra, sier Schjelderup.

Les også

  1. Fortalte om mishandling hjemme – barnehagen gjorde ingenting

Les mer om

  1. Vold
  2. Bergen
  3. Søsken