Rådgivning skulle erstatte straff. Tallene fra de store byene overrasker.

Stortinget brukte 100 millioner for at rusbrukere kunne pålegges å møte opp til rådgivende enheter. Oslo kommune vil slutte å kaste bort pengene.

Kristin Karlsrud Larsen har siden 1. februar vært koordinator for rådgivende enhet for rusomsorg i bydel Grünerløkka. Men ingen kommer dit. Nå vil hun og byråd Usman Mushtaq senke terskelen.

Norge fikk ingen rusreform i 2021. Men noen av forslagene fikk delvis gehør.

Stortinget bestemte at det skulle opprettes rådgivende rusenheter i alle kommuner. De bevilget 100 millioner kroner til dem. Der kunne personer bli pålagt å møte opp som vilkår for å slippe straff.

Les hele saken med abonnement