Norge

Avvik i hjemmetjenesten vitner om tidspress og feilmedisinering

Morgenmedisin først kl. 11, 12 og 13 er blant avvikene i en bydel i Oslo. Hjemmesykepleiere melder om et stort tidspress.

Fredrik Olstad (t.h.) og Tim Sørensen fra Fagforbundet pleie og omsorg i Oslo inviterte Rødt-leder Bjørnar Moxnes (t.v.) da de gikk gjennom avviksmeldingene.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Gjennom Fagforbundet og Rødt har Aftenposten fått tilgang til avviksmeldinger for første kvartal i år i én avdeling av den kommunale hjemmetjenesten i en av Oslos vestlige bydeler.

Dette er dokumenter som ikke er offentlige.

Meldingene er håndskrevne av de ansatte, og noen av dem er noe vanskelige å tyde. Men det er nok lesbare meldinger som vitner om at mange eldre ikke får det tilbudet de på papiret er tildelt.

Mye av forklaringen skyldes tidspress.

— Dette er informasjon som er viktig for byens folkevalgte. Skal vi kunne gjøre riktige prioriteringer, må vi kjenne situasjonen. Om det er ubehagelig å få vite omfanget av feil, så er det nødvendig, sier Bjørnar Moxnes (Rødt).

Dette inneholder meldingene

Flere av avvikene vi har sett, gir tydelige signaler om stressede ansatte, som ofte må droppe lunsj på grunn av tidspress.

Meldingene gir klar beskjed om at for eksempel «15 brukere på én vakt» er for mange eller at oppsatt tidsplan ikke tar hensyn til uforutsette hendelser. En bruker «får ikke morgenstell og medisiner før etter kl. 12.00» .

Blant avvikene finnes det mange eksempler på utsatt morgenstell og eldre som må vente for lenge på nødvendige medikamenter. Den lengste utsettelsen for morgenmedisin er til kl. 13.

Det finnes også meldte avvik om brukere som ikke fikk medisin somifølge Fagforbundet er livsviktig, samtom bruker som ble gitt feil medisin og om mangel på oppdatert informasjon om medisinbruk.

— Det er klart det gjør inntrykk å lese dette. Som oftest går det heldigvis bra, fordi de ansatte strekker seg langt, sier Moxnes.

Samletall for hver bydel, samt alvorlighetsgraden, har ikke bystyret tilgang til. De får generelle rapporter, som bruker- og medarbeiderundersøkelse.

Tim Sørensen i Fagforbundet tro også det kan være store mørketall.

— Ansatte slutter å melde avvik fordi de ser at det ikke skjer noe. Sjefen vil ofte si at hun ikke har mulighet til å gjøre noe med det, deretter lukkes saken, sier han.

Fagforbundet støtter et byrådsskifte i Oslo. Åpenhet om avvik har vært et hett valgkamptema, som blant andre Ap har etterlyst. Etter først å ha sagt nei, sa byrådet i Oslo ja til å etter valget. offentliggjøre avvikene ved de kommunale sykehjemmene.

Byrådet: - Bedre system på vei

Totalt er det over 100 avviksmeldinger. Litt over halvparten gjelder tidsbruk og arbeidsforhold. Resten dreier seg om avvik som går direkte utover pasientene.

— Det er litt spesielt at Oslo i 2015 ennå ikke har et system som gjør det mulig å få oversikten. At man i flere bydeler skriver avvik på papir, er helt håpløst, sier Moxnes.

Ifølge eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) ble det tidligere i år satt i gang en prosess for å få et felles, elektronisk system på plass.

Eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF)

Selv om statistikk ikke legges frem for bystyret, sier Kvalbein at byrådsavdelingen hennes får beskjed om de alvorlige hendelsene.— Det interne avvikssystemet er et forbedringssystem for den enkelte pleie- og omsorgsvirksomhet, sier hun.

Byråden er kjent med at mange ansatte rapporterer om et høyt tidspress.

Hun viser til at kommunen har økt antall årsverk med flere hundre de siste fire årene og også satt i gang ulike effektiviseringstiltak: En omorganisering skal gi de ansatte større frihet, ulike turnusordninger testes ut og de satser på rehabilitering, opptrening og såkalt velferdsteknologi.

— Vi vet at en del opplever det som krevende å være ansatt i pleie- og omsorgsyrkene, og mange ansatte gjør en stor innsats, som jeg verdsetter høyt, sier hun.

Hun er lite begeistret over at innholdet i interne avviksmeldinger lekkes ut.

— Kommunen forvalter sensitive personopplysninger, og jeg synes det er uheldig at noen bryter regler og rutiner for hvordan vi behandler denne type informasjon.


**Usikker på hva du skal stemme?

Ta Oslo-valgomaten vår her.**

Les også

  1. Unødvendig mange eldre på sykehjem får beroligende

  2. Derfor vil Pensjonistforbundet fjerne rabatt på tomannsrom på sykehjem

  3. Tror du kommunen kan ta formuen din om du havner på sykehjem?