Avviser at monopol bryter EØS-avtalen

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland avviser i et svarbrev til Eftas overvåkningsorgan, ESA, at Norsk Tippings monopol på spilleautomater er et brudd på EØS-avtalen. - Monopolet ble innført av sosialpolitiske årsaker, sier kulturministeren.

Kampen om det norske spilleautomatmarkedet tilspisset seg kraftig etter at Kulturdepartementet i fjor ga det statlige tippeselskapet på Hamar eneretten til å drive spilleautomater fra 1. januar 2006. ESA ba i januar i år norske myndigheter om svar på en rekke spørsmål rundt monopolet, men overvåkningsorganet har ennå ikke åpnet formell sak mot Norge. Samtidig truer automatbransjen her i landet med et gigantisk søksmål, hvis de stenges urettmessig ute av markedet.

Monopol i Sverige og Finland

I dag poststemples svarbrevet fra Kulturdepartementet, der Valgerd Svarstad Haugland kontant avviser at Norge bryter EØS-avtalen.

— Både Sverige og Finland har i dag lignende monopol for spilleautomater. De, som vi, har begrunnet dette med et ønske om å dempe faren for spillegalskap. Vi har hatt en grundig gjennomgang av denne saken hos jurister i lovavdelingen i Justisdepartementet, og det er helt utenkelig at vi skal tape denne saken i Brussel, sier kulturministeren til Aftenposten.

I svarbrevet til ESA peker kulturministeren på Norge de siste årene har hatt et økende problem med spilleavhengighet, og det blir vist til at det har vært vanskelig å regulere det norske spilleautomatmarkedet. Samtidig pekes det på at en for liten andel av overskuddet går til organisasjonene, og at private entreprenører isteden stikker av med en stor del av pengene. Ifølge Kulturdepartementet vil fremtidens modell gi en mye mer rettferdig fordeling av spillepengene.

10.000 nye automater

I dag har Norge Europas mest liberale regler for spilleautomater. 17.000 automater er utplassert på norske kjøpesentre, butikker, storkiosker, bensinstasjoner og andre offentlige steder. I tillegg er softwaren i maskinene svært aggressiv. Ikke noe annet land tillater så raske spill og for så mye penger, som i Norge.

Siden 2001 har omsetningen på de norske spilleautomatene skutt voldsomt i været, fra et nivå på 8,5 milliarder til ca. 20 milliarder i fjor.

— Utviklingen viser hvor nødvendig det er med regulering av markedet. Det statlige monopolet skal beskytte tusenvis av nordmenn mot spillegalskap, understreker Svarstad Haugland.

Fra 2006 vil det kun bli gitt oppstillingstillatelse for 10.000 maskiner, som alle skal drives av Norsk Tipping. Automatene skal plasseres i lokaler med aldersgrense på 18 år. Dagens automater blir forbudt her i landet. Hele automatvirksomheten skal i fremtiden gi arbeid til 70 personer, mot totalt 800 i den norske automatbransjen i dag. Den nye generasjonen spilleautomater skal også bli "snillere". Blant annet skal alle premier utbetales i form av papirkvittering fra maskinene, og spilletiden på 1,5 sekunder pr. runde skal økes.

-Vi ønsker ikke at folk skal bli fristet av lyden av klirrende mynt i automatskålen, sier kulturministeren.

Norsk Tipping bestilte i fjor 10.000 automater av den nye generasjonen, for totalt 800 millioner kroner, fra et svensk selskap. Svarstad Haugland avviser at ESAs innblanding i spillemonopolet vil forsinke tippeselskapets overtakelse av automatmarkedet. De første 100-200 automatene til Norsk Tipping vil bli utplassert fra 1. august i år.