Ett år lenger i arbeid kan løse sykepleierkrisen: Liv Haugli (62) hadde fortsatt med litt mer fri

Etter 37 år i yrket er sykepleier Liv Haugli nå pensjonist. Hun sluttet i fast jobb fordi 100 prosent stilling ble for belastende.

Liv Haugli bruker mer tid på katten Tigeren og hunden Elvis nå som hun er pensjonist.

Hun er ikke alene: Ifølge Sykepleierforbundet er gjennomsnittlig pensjonsalder for en sykepleier 58 år.

Det er dårlig nytt for bemanningen i Helse-Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det vil mangle 57.000 årsverk innen helse og omsorg i 2035.

Det innebærer hjelpepleiere, helsefagarbeider og sykepleiere.

Selv om det blir utdannet flere sykepleiere, er etterspørselen større. Det skyldes ikke minst at det blir en betydelig økning i tallet på eldre i årene frem mot 2035.

En ny rapport viser at hvis alle ansatte i pleieyrker venter ett år før de går av med pensjon, tilsvarer det mellom 6000 og 7000 stillinger frem til 2035.

Rapporten er bestilt av Senter for seniorpolitikk.

Så hvorfor slutter de så tidlig?

Les hele saken med abonnement