Norge

Frykter at Oslopakke 3 kan ryke på grunn av E18-krangel

Oslo-byrådets utspill skaper et svært dårlig forhandlingsklima, mener sentrale Høyre-politikere.

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

Like før politikerne i Oslo og Akershus setter seg ved bordet for å reforhandle Oslopakke 3, går byrådet i Oslo ut med et klart nei til å øke antall felt på E18.

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus fylkeskommune mener uttalelsene til byrådet gjør at man ikke har noe godt utgangspunkt.

— Det at man stadig vekk stadfester ultimatumene sine, noe jeg opplever dette som, gjør at det blir vanskeligere forhandlinger. Det er ingen tvil om det, sier Solli.

— Må planene slankes slik de foreligger i dag?

— Nei, jeg mener ikke det. Den er slanket allerede. Det at Statens Vegvesen har godtatt at man bare skal ha ett felt i hver retning på lokalveien på toppen av tunnelen, det er en slanking, sier Solli.

Hun frykter dette vil påvirke kollektivtilbudet, blant annet Gjønnesdiagonalen, som skal gi bedre fremkommelighet for bussene i Bærum.

 • Samferdselsministeren og lederen av transportkomiteen: Åpner for færre bilfelt på E18.

- Det er ikke en 10-12 felts vei

Solli mener det blir feil å fremstille E18-prosjektet som en 10-12-felts vei, slik Aftenposten skriver denne uken.

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

— Selve motorveien blir 3+3 felt. Det er en økning på ett felt fra i dag. I tillegg vil bussveien, lokalveien og ekspressykkelveien følge korrioderen, men være separate veiløsninger.

— Påkjøringsfeltene er for å komme seg på og av veien, det er ikke felt som fortsetter. Man må skille mellom hva som er felt på en motorvei og hva som er den totale kapasiteten for biler.

— Ikke felt til personbiltrafikk

Hun er skeptisk til forskerne, som mener planene slik de foreligger i dag vil føre til økt biltrafikk, og mener det hele i realiteten handler om ett ekstra felt på en motorvei.

— Det er opp til oss hva det feltet skal brukes til. Ingen av oss som deltar i diskusjonen har sagt det skal være til personbiltrafikk. Vi har diskutert miljøfelt, et kombinert miljø- og næringstrafikkfelt og et eget felt for ekspressbusser, sier Solli.

Høyre i Oslo: - Uklokt

Høyres gruppeleder i bystyret i Oslo, Eirik Lae Solberg, kaller byrådets standpunkt «uklokt» og frykter nå at hele Oslopakke 3, som er den overordnede planen for vei- og kollektivutbygging i Oslo og Akershus, kan ryke.

Slik kan en nedjustert E18 se ut. Oslopakke 3-forhandlingene starter om kort tid. Der vil E18 Vestkorridoren bli et hett tema.

— Jeg håper at vi kommer til enighet, som ved alle tidligere korsveier. Men når byrådet inntar en så negativ holdning til det som er blitt miljøprosjektet E18, setter de den brede enigheten om Oslopakke 3 i fare. E18 har alltid vært en sentral forutsetning for enigheten om Oslopakke 3, og det er ikke aktuelt å skrinlegge prosjektet, sier Lae Solberg.

Mener byrådets forslag vil skape lengre køer

Høyre i Oslo står fast ved en E18-løsning med åtte gjennomgående felt, hvor to traseer er forbeholdt kollektivtrafikken. I tillegg kommer ekspress-sykkelveier.

I tillegg vil byrådets forslag skape mye lengre køer og enorme utfordringer for dem som er helt avhengig av å kjøre bil, samt vare- og næringstransporten.

— Det betyr at vi vil bygge en egen busstrasé i hver retning i tillegg til de feltene som er der i dag, men forutsetningen for E18-prosjektet er at trafikantbetalingen øker betydelig. Det er planlagt tre nye bomsnitt mellom Asker og Lysaker. Dette vil bidra til at trafikken i praksis ikke øker, mener Lae Solberg.

Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H).

— Men mer vei vil gi mer trafikk, sier forskerne?

— Da har de ikke tatt høyde for økt trafikantbetaling. Vi vet at biltrafikken reduseres når avgiftene økes, svarer Høyres gruppeleder.

Han peker også på at byutvikling rundt Sandvika, Asker og Høvik vil føre til at flere vil bo ved kollektivknutepunkt og benytte seg av jernbanen. I tillegg mener han at et helt nytt kollektivfeltvil gjøre bussen til et attraktivt alternativ for flere.

Lae Solberg mener det er en dårlig løsning å begrense E18-prosjektet til seks gjennomgående felt.

— Bussene vil med en slik løsning bli stående i lange køer på lokalveier og i påkjøringsfeltene før de kommer ut i kollektivfeltet. Skal du ha en sikker og rask fremføring av bussen, må den ha en egen trasé. I tillegg vil byrådets forslag skape mye lengre køer og enorme utfordringer for dem som er helt avhengig av å kjøre bil, samt vare- og næringstransporten.

Akershus Ap: Ingen ny uenighet

— Byrådet i Oslo er veldig opptatt av at ny E18 ikke skal øke veikapasiteten inn til Oslo. Det er vi allerede godt kjent med, og det standpunktet forstår jeg veldig godt, sier Tonje Brenna, gruppeleder for Akershus Ap.

— Så er jeg veldig glad for at de har forståelse for at dette også er et viktig byutviklingsprosjekt for Sandvika og Asker.

Stortinget har bestemt at dette prosjektet skal bygges. Noen av detaljene skal vi diskutere videre i forhandlingene. De forhandlingene har ikke begynt ennå.

Hun avviser at dette er en ny uenighet mellom Ap i Oslo og Ap i Akershus, og mener Raymond Johansen sier «det samme han har sagt hele tiden».

Tonje Brenna, gruppeleder for Akershus Ap.

— Men byrådet i Oslo sier jo at det ikke skal bygges flere felt.

— De sier ikke det. Han sier at han har vanskelig for å se for seg at det betyr noe annet. Stortinget har bestemt at dette prosjektet skal bygges. Noen av detaljene skal vi diskutere videre i forhandlingene. De forhandlingene har ikke begynt ennå.

- Men hvis byrådet i Oslo sier at det ikke skal bygges mer vei...

— Det er et hypotetisk spørsmål det er veldig vanskelig for meg å svare på, sier Brenna.

Hun har stor tro på at politikerne i Oslo og Akershus kommer til å bli enige, og er villig til å se på ulike former for trafikantbetaling slik at trafikken inn til Oslo begrenses.

Les også

 1. «Byregjeringen» og regjeringen kranglet på gangen om hvem som må fikse byluften

 2. Her er luften dårligst i Oslo

 3. Åpner for færre bilfelt på E18

Les mer om

 1. Oslopakke 3