Åpner for nye krav

Høyesterett har gitt trafikkskadede Veronika Finanger (27) medhold i at staten plikter å betale erstatning selv om sjåføren i ulykkesbilen hadde promille.

Ti års berg-og-dal-bane gjennom 12 ulike rettssaker endte i går med en rettshistorisk seier for Steinkjer-kvinnen. Det var en glad og lettet Veronika Finanger som fredag forlot Høyesterett etter at dommerne i plenum ga henne medhold i at Norge har feiltolket EØS-reglene. — Jeg er sliten. Det har vært veldig tøft å gå igjennom så mange rettssaker. Men jeg er utrolig glad for resultatet, både for min egen del og for andre trafikkskadede som blir berørt. Dommen vil gjøre livet mitt enklere, sier hun.Veronica Finanger, som nå bor på Hitra i Sør-Trøndelag, er 100 prosent ufør og vil aldri kunne tjene penger selv. Hun har mye smerter og trenger adskillig mer hjelp for å takle hverdagen enn hun hittil har hatt råd til. Fredag sørget Høyesterett for at hun i første omgang får dekket 1,8 millioner kroner i saksomkostninger. Neste skritt er selve erstatningskravet mot staten, som advokatfirmaet Ness & co nå går i gang med å utarbeide for henne. Det vil beløpe seg til rundt 4 millioner kroner. - Saken er et eksempel på at den lille manns kamp for rett og rettferdighet er blitt så komplisert og krevende at det er stor grunn til å styrke rettshjelpsapparatet for at vanlige folk skal ha en sjanse til å vinne frem, sier advokat Jan Gunnar Ness i Advokatfirmaet Ness & co.

Saker i kø.

Det er en prinsippsak med store ringvirkninger Høyesterett nå har avgjort. Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) anslår at dommen kan få direkte konsekvenser for minst 30 lignende erstatningssaker fra trafikkskadede, som venter på å bli behandlet.- Men mørketallene kan være store. Vi oppfordrer derfor andre trafikkskadede i lignende situasjoner å ta kontakt med oss. Høyesterettsdommen har tilbakevirkende kraft. Det betyr at passasjerer som i årene 1994 til 2001 ble nektet erstatning fordi sjåføren hadde promille, nå kan få sine erstatningskrav vurdert på nytt, sier seniorrådgiver Tom Eitvet i LTN.Veronika Finanger ble livsvarig skadet da hun var passasjer i en bil som kjørte av veien etter en ungdomsfest på Namdalseid i 1995. På den tiden hadde man, som passasjer, ikke krav på erstatning dersom man visste eller måtte vite at sjåføren hadde promille.

Må følge EØS.

Det viste seg at bilansvarsloven kolliderte med EØS-reglene. I 2000 slo Høyesterett fast at de norske erstatningsreglene etter promille-ulykker var i strid med EU/EØS-reglene. Politikerne ble bedt om å sørge for at norsk lov ble tilpasset EUs direktiver, noe som førte til en lovendring. Den innebærer at man som trafikkskadet kan få erstatning, selv om man sitter på med en fyllekjører.Veronika Finanger har nå fått Høyesteretts medhold i at staten er erstatningspliktig fordi man hadde unnlatt å sette i verk de aktuelle EØS-reglene som Norge er forpliktet av.

En glad og lettet Veronica Finanger sammen med advokat Tom Sørum (t.v), samboer Jan Erik Pedersen og advokat Jan Gunnar Ness.