Aktor om vaktsjefen på Helge Ingstad: – Tiltalte forårsaket kollisjonen. Han må akseptere å bli dømt.

BERGEN (Aftenposten): Aktor ber om 120 dager betinget fengsel for den tiltalte vaktsjefen fra KNM Helge Ingstad.

Fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018. Krigsskipet havarerte og sank i fjæresteinene i Hjeltefjorden. Ingen menneskeliv gikk tapt.

Natt til 8. november 2018 skjedde det få trodde var mulig. Helge Ingstad-fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS.

Statsadvokaten har tiltalt bare én person etter ulykken. Den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten.

Denne uken avsluttes rettssaken.

Onsdag fremførte aktorene Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth prosedyre i saken.

Ved 13.30-tiden konkluderte Sylta med at den tiltalte må dømmes for brudd på begge de to tiltalepunktene. Han er tiltalt etter både straffeloven og militær straffelov.

Høgseth ba så om 120 dagers betinget fengsel for vaktsjefen, med en prøvetid på to år.

– Flaks at ikke menneskeliv gikk tapt

Høgseth sa dette om skadepotensialet i ulykken:

– Det er helt utrolig og flaks at ikke menneskeliv gikk tapt.

Hun viste til at to som bodde i lugaren som ble hardest rammet, akkurat hadde gått på vakt.

– Det er spørsmål om slike tilfeldigheter skal komme tiltalte til gode ved straffeutmålingen, sa hun.

Aktoren sa at krigsskipets havari er en unik sak. Derfor er det ingen direkte sammenlignbar straffesak hva gjelder straffenivået, vektla hun.

Vaktsjefens forsvarer Christian Lundin hadde onsdag ingen kommentarer til straffepåstanden fra aktoratet.

Gikk hardt ut mot sjefen for Sjøforsvaret

Høgseth startet dagen med å gå i strupen på forsvarerne. De har pekt på systemsvikt som en viktig årsak til kollisjonen. Aktoren gikk så hardt ut mot sjefen i Sjøforsvaret, Rune Andersen. Han mener vaktsjefen ikke bør straffes.

– Er det fordi han er under beskyttelse av paraplyen til Marinen og Sjøforsvaret? Er det fordi det ikke gikk liv tapt, men bare verdier for milliarder av kroner, spurte Høgseth retorisk.

Andersen ønsker ikke å kommentere kritikken mens sluttprosedyrene pågår. Det skriver talsperson Michel Hayes i Sjøforsvaret i en tekstmelding.

Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta vil legge ned påstand om straff onsdag for vaktsjefen som styrte Helge Ingstad-fregatten.

– Det er overhodet ikke grunnlag for karakteristikker som systemsvikt eller syndebukk, sa Høgseth.

Hun mener vaktsjefen må akseptere å bli vurdert som «alle andre» som er tiltalt for en uaktsom handling.

– Tiltalte forårsaket kollisjonen. Han må akseptere å bli dømt etter de samme prinsippene som andre når det vurderes uaktsomhet og straffansvar, sa hun.

Medaktor Magne Kvamme Sylta sa det slik:

– Dersom tiltalte hadde holdt forsvarlig utkikk, seilt med forsvarlig fart og hadde benyttet alle tilgjengelige midler for å undersøke om det var fare for sammenstøt, ville han avdekket at objektet foran dem var Sola TS.

Han konstaterte at tiltalte altfor sent forsto hva som var i ferd med å skje. Og at tiltakene han satte inn gjennom kursendringer ikke avverget kollisjonen.

Sammenlignet med Sleipner-ulykken

Høgseth trakk frem en gammel og kjent sak: Sleipner-havariet i 1999.

16 mennesker mistet livet da hurtigbåten grunnstøtte.

Også i den saken ble det vist til systemsvikt og mangler ved opplæringen av navigatører.

Kapteinen ble i lagmannsretten dømt til seks måneders fengsel for uaktsomhet i navigeringen av skipet.

De to aktorene viste også til flere andre dommer mot båtførere. Og straff mot bilførere som forårsaket ulykker ved uaktsomhet.

Den tiltalte fulgte prosedyren fra tiltalebenken. Han var kledd i uniformen fra Sjøforsvaret og gjorde tidvis notater underveis.

Mener vaktsjefen er ansvarlig

Høgseth avviste forsvarernes påstander om at havariet skjedde på grunn av andres feil. Hun trakk frem tankskipet Sola TS og Fedje sjøtrafikksentral.

Hun viste til tidligere rettspraksis. Den viser at andres feil eller mangler må være helt ekstraordinære eller upåregnelige for at de skal få betydning for saken til en tiltalt.

Men hverken Sola TS eller sjøtrafikksentralen kan klandres for det som skjedde, fastslo hun. Høgseth viste også til at KNM Helge Ingstad hadde vikeplikt for tankskipet.

«Underlig»

I retten har både tiltalte og vitner fra Sjøforsvaret sagt at tankskipet Sola TS lå feil i leden på vei ut fra Stureterminalen. Høgseth avviste dette.

Hun viste til at det hadde vært praksis siden terminalen ble opprettet for 30 år siden.

– At Sjøforsvaret ikke kjente til praksisen, er vanskelig å karakterisere som noe annet enn underlig.

Høgseth avviste også forsvarernes påstander om at tankskipet gikk med full dekksbelysning i leden.

– Dekksbelysningen var vanlig og lovlig, sa hun.

Sjefen i Sjøforsvaret, Rune Andersen, ble kritisert av aktoratet onsdag for å be om frifinnelse av vaktsjefen.

Sjefene støtter vaktsjefen

Den tiltalte har fått bred støtte fra sine kolleger i Sjøforsvaret gjennom rettssaken.

– Det er jeg som har ansvaret for absolutt alt som skjer på denne båten her. Om kokken skjærer seg i fingeren eller vi kræsjer i et tankskip. Skal jeg være helt ærlig, sliter jeg med å akseptere at han sitter der, og jeg sitter her. Det er mitt ansvar alt sammen, sa skipssjefen Preben Ottesen i retten 31. januar.

Han fikk støtte i februar av sjefen i Sjøforsvaret, Rune Andersen:

– Dette har jeg tenkt mye på. Jeg går med en følelse av at en dom, der ett individ blir dømt for denne saken, ikke vil være hjelpsomt i sjøsikkerheten eller til å lære.