Norge

Stoler ikke på legemiddelprodusentene

Berit Larsson (64) har hatt revmatisme i 32 år og er sterkt plaget av sykdommen. Hun har prøvd en rekke ulike legemidler. Legemidlene hun brukte før Cox-2 hemmerne kom på markedet, gav henne blødende magesår.

  • Forf>stein J. Bjørge (foto)
  • <forf>anette Mellbye<

For bastante. Larsson har benyttet Vioxx, men sluttet for et par år siden på grunn av kløe og magesmerter. I dag benytter hun Celebra i kombinasjon med en medisin som lindrer smertene i magen. Selv om Celebra hjelper henne, reagerer 64-åringen på at Pfizer er så påståelige.— Det er en kjensgjerning at legemiddelindustrien bare legger frem rapporter som viser til positive resultater, sier Larsson. Hun mener folk bør rådføre seg med leger fremfor å lytte til råd fra legemiddelprodusentene.

Les også

  1. Bekymret for pasienters sikkerhet

  2. Pilleprodusent må betale for feil resepter

  3. - Medisiner kan hindre graviditet

&lt;b&gt;Har prøvd mye.&lt;/b&gt; Berit Larsson er prøvd en rekke ulike legemidler mot revmatisme. Nå bruker hun Celebra.

Les mer om

  1. Helse