Norge

Full stopp i avhørene av Behring Breivik

Behring Breivik nekter å snakke med politiet før de kan garantere ham PC-tilgang under hele soningen etter rettssaken. Det vil ikke politiet gjøre. Dermed får de heller ikke svar på viktige etterforskningsspor.

Politiadvokat Christian Hatlo vil ikke si noe om når neste avhør med den terrorsiktede skal finne sted. Foto: Aas, Erlend

  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

For avhørsnekten gjør at politiet har måttet utsette en rekke sentrale spørsmål de ennå ikke har fått avklart med den siktede.

Blant annet ønsker de å finne ut om det var siktede selv som ringte inn til Regjeringens sentralbord i mars i fjor og truet med å skyte AUF-ere og skjelte ut både statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap).

Etter det Aftenposten erfarer var et sentralt tema for politiet i avhøret som skulle vært holdt 11. januar å få svar på om det var Behring Breivik som ringte inn disse truslene.

Politiet bekrefter at de ikke har brakt på det rene om det var Behring Breivik som ringte.

Avtale

Les også

Derfor avbrøt han avhøret

Men før avhøret kom i gang nektet den siktede 32-åringen å la seg avhøre. Grunnen er en uenighet mellom politiet og 32-åringen som går helt tilbake til de første avhørene: Behring Breivik mener politiet har lovet ham en PC med tilgang til tekstbehandlingsprogrammet Word og en printer under hele soningen, også i årene han må sone etter at en rettskraftig dom er avsagt.

Politiet på sin side mener avtalen bare gjelder under varetektsfengslingen frem mot en dom.

Politiet ville derfor ikke garantere for at Behring Breivik skal ha tilgang til noen PC, Word og printer etter at en rettskraftig dom finner sted.

Møte

Politiadvokat Christian Hatlo sier det ikke har vært avhør de siste ukene og at de jobber med å avklare spørsmålene rundt dette med forsvarere og siktede selv. I slutten av forrige uke sendte politiet etter det Aftenposten erfarer et brev til siktede og hans forsvarere der de gjentok at de mener garantiavtalen om PC-tilgang kun gjelder ut varetektsperioden.

Geir Lippestad, siktedes forsvarer, sier Behring Breivik ikke vil snakke med politiet før de får samme forståelse for avtalen som ham selv

— Det er en uenighet om hva avtalen inneholder, og det er mange problemstillinger knyttet til dette spørsmålet som ikke er så lett å løse. Før dette er avklart vil han ikke snakke mer med politiet, så vi må bare må sette oss ned og forsøke å komme frem til en løsning mellom partene, sier Lippestad.

Politiet vil ikke si hvor mange planlagte avhør de nå har måttet utsette. Når neste avhør vil finne sted, og hva som vil være tema for dette, ønsker politiet heller ikke å si noe om fordi siktede selv har tilgang til medier/mediene og fordi dette er noe de ikke vil skal komme ut.

Lippestad bekrefter at det ikke er avtalt noen nye avhør i tiden som kommer. I en av de nærmeste dagene skal han snakke med sin klient i fengselet om situasjonen.

Samarbeid

Både forsvarerne og politiet sa i hele høst at Behring Breivik var svært samarbeidsvillig under alle avhør og villig villig bidro med informasjon rundt det han kunne for politiet.

Men allerede fra første avhør på Utøya, minutter etter at han ble pågrepet, har han stilt krav til politiet for å samarbeide med dem. Avtalen om en garanti for PC på fengselscellen med printer og skriveprogram kom også i et av de aller første avhørene, og nå nekter han å snakke fordi han mener politiet ikke holder det han lover.

Siktede selv bruker, ifølge sin forsvarer, mye tid til å gå gjennom den sakkyndige rapporten om hans egen mentale helse og på å forberede seg til rettsaken.

— Nå som han er tilnærmet isolert er det viktig for ham med tilgang til PC så han kan ha noe å drive med på dagen og for å forebygge isolasjonsskader, sier Lippestad.

Les også

  1. Politiavhør av Behring Breivik avbrutt