Norge

Store mørketall for flåttsykdommer

Forskere i Skandinavia er bekymret over at de vet for lite om flått, og at det er forskjeller i melderutinene.

Flått, plukket av hunden Tinka. Reidar Kollstad

 • Tine Dommerud

Folkehelseinstituttet opplyser at det nå er satt i gang et prosjekt som ser på flått. Prosjektet har en total ramme på 14,9 millioner norske kroner og midlene skal gå til å utvikle et kunnskapsnettverk.

Erfaringsutveksling over landegrensene skal blant annet forbedre diagnostikk og risikovurderinger i de tre landene. Prosjektet er også første steg i å bygge nettverk mot andre deler av Europa.

Et økende problem

Flått og flåttbårne sykdommer er et stadig økende problem i de skandinaviske landene, og spesielt i regionen Øresund-Skagerrak-Kattegat.

Et forsiktig estimat anslår at over 40 000 personer i regionen ble syke etter infeksjon med flåttbårne bakterier og virus i 2011.

Ifølge FHI ser flåttmengden i Norden ut til å være økende, og det er også indikasjoner på at flåtten etablerer seg på nye steder i regionen. Dette har medført en økning i antall sykdomstilfeller, både av Lyme borreliose og TBE.

Store mørketall

I Norge ble det i fjor bare meldt inn 247 tilfeller om borreliose og 15 tilfeller av TBE til MSIS, meldesystemet i Norge,

FHI skriver at generelt i meldingssystemene er det trolig store mørketall når det gjelder faktisk antall tilfeller. Meldingssystemene for flåttbåren sykdom i de tre landene er også forskjellige, noe som gjør at datagrunnlaget ikke blir direkte sammenlignbart.

Flått finnes i de fleste deler av verden, og det er til nå identifisert mer enn 900 arter.

De mange flåttartene har ulik geografisk utbredelse, og viktigst i Norden er skogflåtten (Ixodes ricinus). Den kan bære med seg en rekke bakterier og virus som kan overføres til dyr og mennesker og forårsake sykdom.

Den vanligste flåttbårne sykdommen hos menneske er Lyme borreliose, men de senere år har man sett en økning også i antall tilfeller av flåttbåren hjernebetennelse, kalt TBE (Tick Borne Encefalitt).

 1. Les også

  Voldsomme plager i måneder og år etter flåttbitt

 2. Les også

  Anbefaler vaksine mot flått

 3. Les også

  - Jeg mistet delvis bevisstheten, var plaget av en forferdelig hodepine

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Flått- smitte: Over 400 tilfeller av borreliose registrert i 2017

 2. VITEN

  Hjortedyra får ufortjent mye skyld for økningen av borreliose

 3. NORGE

  Betydelig økning i flåttbårne sykdommer

 4. NORGE

  Nå bør du sjekke deg for flått

 5. NORGE

  Flere har fått sykdom overført fra flått i år enn i fjor

 6. NORGE

  Folkehelseinstituttet: Blir du ofte bitt av flått? Ta vaksine!