Erna Solberg vil ta sosialhjelp fra innvandrere som ikke lærer seg norsk

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun vil ha slutt på at innvandrere går på sosialhjelp fordi de ikke får seg jobb grunnet manglende norskferdigheter.

– Norsk språk er nøkkelen inn i arbeidslivet og det norske samfunnet, sier statsminister Erna Solberg
  • NTB

Solberg sier til VG at regjeringen vil sende forslaget om å ta sosialstønad fra innvandrere som ikke lærer seg norsk, ut på høring.

– Norsk språk er nøkkelen inn i arbeidslivet og det norske samfunnet. Det kan ikke være slik at noen går år inn og år ut på sosialhjelp fordi de ikke får seg jobb på grunn av manglende norskferdigheter. Da må vi gjøre noe med det, sier statsministeren til avisen.

Solberg sier regjeringen vil endre loven slik at de som har rett og plikt til introduksjonsprogrammet, der det gis språkopplæring, men som etter gjennomføringen fortsatt ikke kan godt nok norsk til å få seg jobb, må ta norskkurs for å få sosialhjelp. De som ikke gjør det, kan miste hele eller deler av sin økonomiske støtte.

I første omgang vil dette gjelde asylsøkere og flyktninger under 30 år, men det kan gjelde flere aldersgrupper etter hvert. Solberg sier at det likevel finnes unntak dersom det blir en uforholdsmessig belastning for noen.

For innvandrere som har vært her i mange år, og som ikke er selvhjulpne på grunn av manglende norskferdigheter, sier statsministeren at de vil innføre en plikt for kommunene til å vurdere om det skal stilles krav om norskkurs.