Får støtte fra Jordmorforeningen

Jordmorforeningen mener det er greit at regjeringen vil redusere fødetilbudet og ha flere jordmorstyrte fødestuer.

Marit Heiberg, leder i Jordmorforeningen.
  • Vibeke Buan

Les også:

— Jordmorforeningen ser de faglige begrunnelsene for, og støtter, avgjørelsen om å gjøre om de forsterkede fødestuene til jordmorstyrte fødestuer. Forsterkede fødestuer er ikke anbefalt ut fra et faglig synspunkt i dag, sier leder Marit Heiberg i Jordmorforeningen til Aftenposten.no.

Hun understreker samtidig at hun forstår at særlig de ansatte ved fødeavdelingen i Nordfjordeid, som nå gjøres om til en fødestue, ikke ønsker dette.

— Men i Nordfjordeid var det snakk om at fødeavdelingen kunne bli nedlagt, og da er det bedre at det i hvert fall opprettholdes en fødestue her, sier Heiberg.

- Blir et bedre fødetilbud

Det var etter regjeringskonferansen torsdag kveld det ble klart at regjeringen vil redusere fødetilbudet og ha flere jordmorstyrte fødestuer.

Ordningen med forsterkede fødestuer blir avviklet. Det innebærer at gynekologstillinger fjernes ved fødestuene. I Helse Vest berører dette Odda og Lærdal. I tillegg blir fødeavdelingen i Nordfjord borte. Den blir slått sammen med fødeavdelingen i Volda neste år.

I Helse Nord er det klart at fødestuen i Lofoten blir omgjort fra forsterket fødestue til jordmorstyrt fødestue.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener tilbudet ivaretas ved opprettelse av jordmorstyrte fødestuer. I Lærdal kan fødetilbudet forsvinne hvis det ikke er mulig å rekruttere nok jordmødre i samarbeid med kommunene.

— Vi har lyttet grundig til forskjellige faglige råd for å skape et bedre fødetilbud . Det er ikke snakk om at det blir et dårligere fødetilbud, det blir et bedre fødetilbud med bedre kvalitet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Aftenposten.no.

Les mer om planene for fødetilbudet i Norge her.

- Gode erfaringer

Lederen i Jordmorforeningen støtter helseministeren.

- Men hva med de fødende kvinnene som får behov for akutt keisersnitt, hvilke konsekvenser får disse kuttene i fødetilbudet for dem?

— Det er stort sett flergangsfødende med tidligere normale svangerskap og fødsler som føder på de jordmorstyrte fødestuene. Førstegangsfødende, hvor sjansen er mye større for at det skal oppstå akutte nødstilfeller, blir ofte henvist til større sykehus, sier Heiberg.

— Det vil alltid være risiko ved fødsler uansett. Men erfaringene fra slike jordmorstyrte fødestuer er veldig gode, og viser at for det første plukker de allerede tidlig i svangerskapet ut hvem som ikke kan føde her. Hvis fødselen er i gang og det da viser seg at noe ikke er som det skal, er jordmødrene veldig raske til å sende disse kvinnene videre. Så kan det også oppstå nødsituasjoner, og det er jordmødrene også forberedt på, og trent i å handle i. Så jeg er ikke bekymret for de som må føde på slike jordmorstyrte fødestuer, sier Heiberg.

Krever at jordmor følger de fødende

Men hun understreker at Jordmorforeningen har noen krav til regjeringen:

— Det er ikke sånn at vi støtter omgjøring av alle fødeavdelinger til jordmorstyrte fødestuer. Man må ha en desentralisert fødselsomsorg i Norge, og hvis regjeringen ønsker at det skal bo folk ute i distriktene må det være gode fødetilbud i rimelig avstand.

— Når det nå gjøres endringer i Nordfjordeid og andre steder, vil det få konsekvenser for en del kvinner som får veldig lang reisevei. Da er det veldig viktig at jordmortjenesten ute i kommunene bygges ut, og man må få en bedre følgetjeneste, slik at alle som må reise langt til fødestedet har mulighet til å bli vurdert av jordmor og har jordmor med seg til nærmeste fødeinstitusjon der de skal føde, sier Heiberg.

Lokal kritikk

Ved flere lokalsykehus er imidlertid reaksjonene på nedbygging av fødetilbudet sterke. Arbeiderpartiet får kritikk fra egne partifeller lokalt, skriver NTB.

Ordfører Gard Folkvord (Ap) i Odda er svært misfornøyd med regjeringens avgjørelse i sykehusstriden.

Han sier til NRK at han tror det blir vanskeligere å redde liv i Odda. Han forteller at sykehuset i Odda har berget liv som følge av at det har gynekologkompetanse på plass ved fødeavdelingen. Det er nedbygging av dette tilbudet de i dag står overfor. Også hans ordførerkollega i Eid, Sonja Edvardsen (Ap) mener de trenger en fullverdig fødeavdeling.

Leder i Folkerørsla for lokalsjukehusa, Bente Øien Hauge sier til avisen Firda at sykehusaksjonistene ikke vil gi seg .

— Regjeringen har tatt avgjørelsen, og det kan vi ikke sloss mot. Men vi vil passe nøye på framover hvordan oppgavene blir utført i praksis av Helse Førde, sier hun.