Kongen vil redde Slottsplassen

Hver gang det regner kraftig i hovedstaden, havner mye av den røde grusen på Slottsplassen i gatene nedenfor. Dette vil kongen nå gjøre noe med.

Kong Harald ønsker å frede slottplassen for å bevare den i sin nåværende form. Her spasserer kongen langs den røde løperen utenfor slottet, i anledning det canadiske statsbesøket i slutten av april.

Planer om rehabilitering og fornying av plassen skal nå på høring før arbeidet med prosjekteringen starter.

Rehabiliterings— og fornyingsprosjektet omfatter Slottsplassen og Slottsbakken mellom Frederiksgate og Holberggangen, som går gjennom nedre del av Slottsparken, opplyser Slottet.

Formålet med rehabiliteringen er i første rekke å løse problemene med at vann fra Slottsplassen trekker med seg store mengder grus til gatene nedenfor. Krysset Karl Johans gate – Frederiksgate er ofte dekket av rødfarget grus etter kraftig regnvær.

Beholder grusen

Slottsplassen skal behandles som fredet, opplyser Slottet. Det vil si at dagens form og uttrykk skal beholdes. Men i forbindelse med rehabiliteringen av plassen skal fortau og kjørevei oppgraderes. Det samme skal kantstein og diverse granittfelt.

Det er Det kongelige hoff som er premisslegger for rehabilitering og fornying av Slottsplassen. Statsbygg er ansvarlig for prosjektering og gjennomføring av arbeidet i samarbeid med Riksantikvaren og Slottet.

Folkegave

I 1995 var det planer om å steinsette Slottsplassen som en «folkegave» til kong Harald og dronning Sonja i forbindelse med deres 60-årsdager to år senere.

Initiativet kom fra den private «Stiftelsen Folkegave til Det Kongelige Slott», der Gerhard Heiberg var formann. Gaveforslaget som gikk ut på å samle inn 45 millioner kroner til steinlegging av Slottsplassen, førte til heftige diskusjoner, og kongen takket til slutt nei til gaven.

– På grunn av den store uenigheten som er kommet fram etter at prosjektet ble kjent, har jeg funnet å måtte si nei til videre arbeid med Slottsplassen i denne omgang. Jeg er heller ikke sikker på om prosjektet egner seg som en folkegave, ettersom prosjektet ser ut til å virke mer splittende enn samlende på folket, sa kong Harald til NTB etter å ha orientert Heiberg om sin beslutning i 1995.

Mange forslag

15 år senere kan kanskje Slottsplassen fremstå tilnærmet slik arkitekt Linstow ønsket det da han tegnet Slottet i 1840-årene. Det har vært mange forslag om oppgradering i ettertid, men det ble aldri nok penger – eller vilje – til å gjennomføre de mange planene som har vært foreslått for plassen gjennom årene.