Norge

- Nettet fungerer som en stor søppelkasse for ekstreme synspunkter

Høyreekstreme grupper har vært regnet som mindre aktive de siste årene. Isteden har bevegelsene økt på nett.

 • Vibeke Buan
 • Kjersti Nipen
  Journalist

— Alle kjenner navnet, antagelig fordi han har vært så aktiv på nett. Men ingen vet egentlig hvem han er. Ut fra det vi vet nå, ser det ut som om han er alene, men støtter seg på en europeisk, høyreekstrem strømning. Kommentarene han har skrevet på Document.no, passer som hånd i hanske med slike strømninger. Det er klassisk, høyreekstrem retorikk, sier Kari Helene Partapuoli, leder i Antirasistisk senter, om Anders Behring Breivik, mannen som nå er siktet for angrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya.

Nettbasert

Tore Bjørgo, professor i politivitenskap ved Politihøgskolen, er ekspert på terrorisme og rasistisk vold. Han sier det er slående hvordan det høyreekstreme miljøet Anders Behring Breivik tilhørte, ser ut til å være et nettbasert, heller enn et fysisk organisert miljø.

— Dette er aktivisme på nettet, sier Bjørgo.

Kjent, høyreekstremt tankegods

Han mener ingen kunne forutse en slik hendelse fra det høyreekstreme miljøet i Norge. Likevel var Bjørgo blant dem som tidlig bemerket at man ikke skulle gå ut fra at terroraksjonene hadde utspring i islamistiske miljøer. Dette var med bakgrunn i Bjørgos kjennskap til høyreekstremt tankegods og tidligere terroraksjoner.

— Dette lignet på terrorangrepet i Oklahoma City, et opplegg som fulgte beskrivelser man finner igjen i den ideologiske litteraturen. Spesielt når det gjelder bomben mot Regjeringsbygget, ser vi en tankegang som ikke er fremmed. I det radikale høyre har det alltid vært tankegods som peker i retning terror, påpeker Bjørgo.

Mener FrP ikke er idealister

Ingen ting tyder på at Behring Breivik har røtter i et nynazistisk miljø. Han oppgir selv bakgrunn fra Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon FpU, som han forlot fordi han mente de ikke gikk langt nok i arbeidet mot innvandring. «De aller fleste nye fjesene i FrP er i dag politisk korrekte karrièrepolitikere og ikke på noen måte idealister som er villig til å ta risiko eller jobbe for idealistiske mål. », skriver Breivik i ett av sine innlegg på Document.no

-Han kommer fra mer moderate miljøer, og er så blitt radikalisert, sier Bjørgo.

Les også

Frp: Breivik har vært medlem og har hatt verv i ungdomspartiet

Vanskelig å anslå størrelsen

For ti år siden var oppmerksomheten mot høyreekstreme miljøer i Norge stor. I en offentlig utredning fra 2002 ble det vist til en rekke høyreekstreme og nynazistiske grupper som den gang var organiserte og aktive.

-Trusselnivået øker igjen

De senere årene har imidlertid aktiviteten og trusselen fra høyreekstreme miljøer blitt vurdert som lavere. I PSTs trusselvurdering for 2011 vises det imidlertid til noe økt aktivitet igjen i 2010:

— Denne aktiviteten vil trolig fortsette i 2011. Et høyere aktivitetsnivå blant enkelte islamfiendtlige grupper kan føre til økt polarisering og uro, spesielt i og rundt markeringer og demonstrasjoner, heter det i trusselvurderingen fra PST.

Utnytter spenningene knyttet til Midtøsten-konflikten

I januar i år ga Kunnskapsdepartementet ut rapporten ”Det kan skje igjen – Rapport fra Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen”. Her heter det om høyreekstreme miljøer at de sprer sitt materiale blant annet gjennom internett og egne bokhandler. ”På 2000-tallet har vi også sett eksempler på at høyreekstreme utnytter spenningene i Europa knyttet til Midtøsten-konflikten til å spre materiale og oppildne til konflikt, står det i rapporten.

Gjenoppstår på nett

Forsker Yngve Carlsson fulgte over tid det høyreekstreme Norge som forsker, frem mot 2006. Nå jobber han med kriminalitet som forsker i KS.

-Det jeg vet om høyreekstreme miljøer i dag, er at PST har ment at aktiviteten har vært sterkt begrenset i forhold til for ti år siden. Men andre fenomener har oppstått isteden, på nett. Nettet fungerer som en stor søppelkasse for ekstreme synspunkter, sier Carlsson.

- Rekrutteringsbase

Nettets betydning blir også understreket av voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved politihøyskolen i Oslo.

— Det høyreekstreme miljøet har brukt internett veldig aktivt hele tiden. Nettet er en rektutteringsbase og tilknytningsbase, det gir muligheter for nettverksbygging og internasjonal kontakt mye større. Det behøver ikke være store grupper lokalt, man kan likevel ha et stort nettverk innen dette miljøet, sier voldsforskeren.

Knekket aldri miljøet helt

— Det høyreekstreme miljøet i Norge var relativt stort en periode, men ble mye mindre etter Benjamin-saken. Men man har aldri klart å knekke det helt. Det har hele tiden vært miljøer som har blomstret opp og vært aktive flere steder, selv om disse ikke har vært så store, og det har blitt gjort forsøk på å danne politiske partier og så videre. Samtidig har det høyreekstreme miljøet nå fått andre former, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

— De kaller seg ikke nynazister lenger, men nasjonalister. De bruker ikke den klassiske nazistiske tankegangen om jødene som den verste hatgruppen, og de prøver å gjøre seg spiselige ved å si at man ikke er i mot innvandrere, men kriminelle. Men alle innvandrere blir sett på som kriminelle, sier Bjørnebekk.

Personligheten viktig

Hun understreker samtidig at det skal mer enn sympati med høyreekstrem ideologi til for at en person skal kunne utføre en handling som massedrapet på Utøya og bombeangrepet i Oslo.

— Det har også med personlighet å gjøre. Det er et kjempestort sprang mellom å tenke slike tanker, og gjøre noe slikt som dette. Det er en fiendtlig og hevngjerrig aggresivitet, det er nøye planlagt, og den antatte gjerningsmannen klarer å gjennomføre det. Det viser en person som ser på seg selv som et overmenneske som har rett til å drepe. Og det at han skal ha karakterisert Gro Harlem Brundtland som "Landsmorderen" sier også noe om begrunnelsen for handlingen, og hans syn på vanlige politiske holdninger og politisk aktivitet i Norge, sier Bjørnebekk.

Har et nettverk

— Vi vet heller ikke ennå om mannen som er pågrepet var knyttet til et høyreekstremt miljø, eller bare hadde en høyreekstrem ideologi og tanker om seg selv som overmenneske. Men det er tydelig at her er det ideologi, holdninger og tankemønstre som er knyttet sammen. Så den antatte gjerningsmannen har tydeligvis nettverk på internett, sier voldsforskeren.

Kvasivitenskap

Aslak Brekke, direktør for Stiftelsen Arkivet, satt i regjeringens arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme. I dag har han kikket på synspunktene Anders Behring Breivik har formidlet på nettstedet Document.no.

— Det er interessant og skremmende, og forteller litt om hvilken type høyreekstremisme vi snakker om. Dette er ikke den vanlige ”boots- og hakekors”-ekstremismen. Det er en litt mer "sofistikert" variant, der han blander følelser med kvasivitenskapelige utsagn. Anti-marxisme og anti-islamisme går igjen, og tanker om å bygge opp igjen ”klassiske, tradisjonelle norske verdier”. Det er en sammenblanding av ulike typer politiske, religiøse og ideologiske tanker, sier Brekke.

Ord kan få konsekvenser

Lektor Inge Eidsvåg ledet regjeringens arbeidsutvalg, som jobbet med forebygging av rasisme i skolen. Utvalget la vekt på hvordan man skal godta det flerkulturelle Norge og utnytte dette positivt.

— Det er ufattelig, det som er skjedd, utenfor forstanden. Det er bare følelsene våre som kan fortelle oss tragedien, sier Eidsvåg.

Han sier den billigste formen for klokskap er etterpåklokskapen. Ingen kan forutse slike hendelsr.

— Men det dette kan fortelle oss, er hvor viktig ordene og opplæringen vår er. Dette er en person som en gang har vært gutt, som har gått i skole og fått sin utdanning i Norge. Likevel ender han der han ender. I det lyset er det grunn til å gi seg et selvransakende blikk. Ord er ikke bare ord, hatefulle ord kan i neste omgang få konsekvenser. Det må vi legge oss på minne etter dette, sier Eidsvåg.

Hans tanker går til de pårørende.

— Også til de pårørende til denne mannen. Det kan vi koste på oss i dag.

 1. Les også

  Dette mener Anders Behring Breivik

 2. Les også

  Soldater patruljerer sentrum

 3. Les også

  - Dette er et mareritt og ikke til å forstå

Relevante artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Ekspert om terroristens manifest: Mange likheter med Behring Breivik

 2. VERDEN
  Publisert:

  Dette fant FBI hjemme hos en ivrig leser av Anders Behring Breivik. Terrorister inspirerer hverandre, mener eksperter

 3. NORGE
  Publisert:

  En ny generasjon norske høyreradikale

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Den nye høyreekstremismen er vanskeligere å forebygge enn den gamle

 5. KULTUR
  Publisert:

  Han følger høyreekstreme miljøer i Norge: – De orienterer seg internasjonalt. Ensomme ulver eksisterer ikke.

 6. NORGE
  Publisert:

  Siktede latterliggjøres for «forfeilet terrorhandling»