Helge Ingstad-kollisjonen: Tre personer har fått status som mistenkte

Vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad, losen og en ansatt på trafikksentralen på Fedje har fått status som mistenkte etter ulykken i november, melder NRK.

Fregatten Helge Ingstad sank etter å ha kollidert med «Sola TS».

– Tre personer er nå registrerte som mistenkte i saken. Losen på «Sola TS» ble mistenkt tidlig, og etter nærmere etterforskning har vi registrert mistenktstatus på vaktsjef på fregatten og en ansatt på Fedje trafikksentral, sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt til NRK.

«Jeg ønsker fortsatt ikke kommentere noe vedrørende hendelsen», skriver vaktsjefen på fregatten i en tekstmelding til NRK, og henviser til Forsvarets pressekontakter.

– Sjøforsvaret kjenner til at en av våre er mistenkte i saken. Det tar vi til etterretning. Ellers overlater vi til politiet å uttale seg om etterforskningen, sier presseoffiser Thomas Gjesdal til NRK.

Trafikksentralen på Fedje og Kystverket har ikke besvart NRKs henvendelser.

Ingen er siktet i saken.

Rekonstruerte ulykken

Politiet har gjennomført omtrent 60 avhør i saken. Natt til tirsdag ble ulykken rekonstruert av Statens havarikommisjon. Sola TS deltok i rekonstruksjonen, sammen med politiet, Equinor, Kystverket og Sjøforsvaret.

Losen på «Sola TS» er mistenkt for brudd på navigasjonsreglene, blant annet om skipet lå riktig i farvannet og ga riktig signal til fartøyet som kom imot, ifølge Mevatne. Den mistenkte på fregatten er vaktsjefen, som var ansvarlig på broen da ulykken skjedde.

– Navigasjonsreglene er også her en del av temaet, samt om man uaktsomt har forårsaket en skade som lett kunne medføre tap av menneskeliv, sier Mevatne til NRK.

Hevet etter fire måneder

Fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte om morgenen 8. november.

KNM Helge Ingstad tilbake på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen 4. mars 2019.

Fregatten ble liggende i fjæresteinene nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire måneder den ble hevet i en komplisert operasjon og fraktet til Sjøforsvaret hovedbase Haakonsvern i Bergen.

Arbeidet med å berge og heve den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad har kostet over 640 millioner kroner, opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i begynnelsen av mars.

I Havarikommisjonens foreløpige rapport om ulykken kom det frem at mannskap på fregatten like forut for kollisjonen ikke klarte å skille mellom tankskipet og land.

Sjøforsvarets minedykkerkommando fjernet alle torpedoene fra den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad og detonert dem før fartøyet ble hevet.