Barnelegene: Koronasyk mor og frisk nyfødt skal ikke skilles. Men foreldrene bør bli hørt.

I en ny veileder anbefaler Barnelegeforeningen fortsatt at koronasyk mor og nyfødt baby ikke rutinemessig skal skilles etter fødsel.

Foreldre som uttrykker et sterkt ønske om at barnet skal holdes adskilt fra syk mor etter fødsel, skal høres hvis det er praktisk mulig, anbefaler barnelegene nå.

I Kina og USA anbefales det motsatte, at koronasyk mor og barn blir skilt.

Fredag kom Norsk barnelegeforening (NBF) med ny veileder for hvordan man skal behandle koronasyk mor som nettopp har født barn.

«Å skille nyfødte barn uten symptomer fra covid-19 syke foreldre er et inngripende tiltak som vi per i dag ikke mener at det er god nok grunn til å rutinemessig anbefale,» heter det.

Det betyr at barnelegene fortsatt ligger på den samme linjen som anbefalingene fra 18. mars.

De begrunner det med at det foreløpig er få holdepunkter for at covid-19 gir alvorlig sykdom hos nyfødte. Man må avveie risikoen for alvorlig sykdom hos barnet på den ene siden mot belastningen og de negative helseeffektene av å skille foreldre og nyfødte på den andre siden.

«Foreldre bør høres»

Men i den ferske retningslinjen har det kommet et tillegg om at det vil kunne være omstendigheter rundt enten morens eller barnets helse som gjør at faktorene vektlegges annerledes.

Barnelegeforeningen anbefaler at foreldre i forkant av fødsel kan medvirke til beslutninger som er knyttet til håndtering av sitt nyfødte barn. Anbefalingene fra NBF bør da legges til grunn.

«Familier som likevel uttrykker sterkt ønske om at barnet skal holdes adskilt fra syk mor etter fødsel, skal i den grad det er praktisk mulig høres. Barnet må da fortrinnsvis kunne ivaretas på barsel av den andre forelderen eller av et annet familiemedlem.»

I klartekst innebærer dette at man ikke kan regne med at barnet i slike tilfeller kan tas hånd om helsepersonell.

– Adskillelse mellom mor og barn er ikke heldig ut fra det vi vet om tilknytning mellom foreldre og barn, sier nestleder i Norsk barnelegeforening, Astri Lang.

Unngå besteforeldre

Andre land, blant andre USA og Kina, praktiserer at mor og barn skal skilles slik at den nyfødte ikke blir smittet.

– Adskillelse mellom mor og barn er ikke heldig ut fra det vi vet om tilknytning mellom foreldre og barn og vil også innvirke negativt på etablering av amming, sier nestleder i Norsk barnelegeforening, Astri Lang.

Det er heller ikke opplagt hvem som da skal ta seg av det nyfødte barnet, påpeker hun.

– Familiemedlemmer i samme husstand som en person med covid-19-infeksjon vil være i karantene, og helsemyndighetene anbefaler at vi bør unngå å benytte besteforeldre som omsorgspersoner for barn. Dersom mor og barn blir adskilt, blir det sannsynligvis helsepersonell på vakt som må ta seg av spedbarnet, sier hun.

Ikke påvist koronavirus i morsmelk

Lang legger til at de fleste andre vestlige land, som Canada, Australia, Sveits, England, Sverige – i tillegg til Verdens helseorganisasjon – nå publiserer anbefalinger om at barnet bør tillates å være med mor etter fødsel, selv om mor har koronainfeksjon.

Forutsetningen er at moren ikke er for syk til ta hånd om barnet.

Barnelegen sier at det ikke er påvist koronavirus i morsmelk.

– Dersom man er nøye med håndhygiene, oppfattes det som trygt å amme barnet.

Professor: - Man bør ikke ta sjansen

I Aftenposten torsdag uttalte de to professorene Ola D. Saugstad og Anne Eskild at spedbarn kan ha større risiko enn eldre barn for å bli alvorlig syke av koronaviruset.

Saugstad synes det er et vanskelig spørsmål å svare på om syk mor og frisk nyfødt bør skilles.

– Det er argumenter på begge sider. Jeg er i kontakt med kolleger over hele verden om dette nå og ser at retningslinjene går i retning av å bli strengere. Jeg mener man ikke bør ta sjansen på å ha nyfødt barn sammen med en smittet mor, men følge føre var-prinsippet.

Les også

To professorer advarer: Spedbarn kan ha større risiko enn eldre barn for å bli alvorlig syke av koronavirus

– Mange gravide, både smittede og friske, er engstelige

– Vi følger nyfødtlegenes råd og retningslinjer når det gjelder smitte mellom koronasyk mor og nyfødt barn, sier professor Anne Flem Jacobsen, overlege på fødeavdelingen på Ullevål sykehus, OUS.

Hun har koordinert arbeidet i Norsk gynekologisk forening med veileder og råd for koronasmittede gravide og fødende.

– Retningslinjene vil bli oppdatert fortløpende fremover og vi følger tett med. Vi er blant de beste i verden når det gjelder nybakte mødres og nyfødtes helse, sier hun.

– Det er heller ikke noe som tyder på at nyfødte vil bli veldig syke selv om de er i nærkontakt med smittet mor, sier Jacobsen.

– Strenge hygienetiltak er imidlertid viktig.

Hun understreker at ikke bare gravide som er koronasmittet, men også andre risikogravide og friske gravide blir tatt godt hånd om i svangerskapet og på fødeavdelingene.

– Vi vet at det i Norge nå er både gravide og fødende som er smittet av koronaviruset. Mange er engstelige i den situasjonen vi er i nå, også gravide i andre risikogrupper og friske gravide. Men vi har kapasitet til å ta godt hånd om alle og gode rutiner slik det ser ut i dag, sier hun.

Keisersnitt ikke anbefalt

Også når det gjelder mulig smitte av barnet fra skjeden under vaginal fødsel følger fagmiljøet nøye med på hva som skjer internasjonalt, ifølge Jacobsen.

– Ifølge den dokumentasjonen som foreligger i dag, er det trygt for både henne og barnet at hun føder vaginalt.

Hun forteller at de gjør keisersnitt på vanlig indikasjon. Hvis en koronasmittet gravid er alvorlig syk, vil et tverrfaglig team avgjøre om, når og på hvilken måte kvinnen skal forløses. Hensynet til morens helse vil alltid gå foran, understreker Jacobsen.