Norge

Utvalg mener PST må forbedre seg på 50 punkter

 • Lars Martin Gimse

Grete Faremo ba om en grundig gjennomgang av PST. Nå har utvalget konkludert, og funnet 50 forbedringspunkter. Foto: NTB SCANIPX

 • Noen er enkle grep. Andre krever mer, både i form av ressurser, sier Kim Traavik, som står bak rapporten.

I april nedsatte justisminister Grete Faremo et utvalg for å evaluere PSTs arbeidsform, prioriteringer og ressurser i kjøvannet av 22.juli-terroren.

Utvalgets mandat har vært å gjennomgå PSTs kompetanse, prioriteringer og ressurser de siste fem årene, for å se om disse holder mål.

Konsis rapport

Det er Norges ambassadør til Storbritannia, Kim Traavik, som har vært leder for utvalget. I dag klokken 11 overleverte han den ferdige rapporten til Faremo.

Her kan du lese hele rapporten.

— Dette er en kort, konsis, og, vil vi mene, konkret rapport, sa Traavik da han la frem rapporten.

— Rapporten er konsentrert om tiltak som enkeltvis og sammen vil bidra til å gjøre PST enda bedre i stand til å løse sitt viktige samfunnsoppdrag.

Rapporten inneholder i overkant av 50 konkrete forslag til forbedringer eller utvikling av PST.

— Noen er enkle grep. Andre krever mer, både i form av ressurser, forberedelse og gjennomføring, sa Traavik.

Traavik pekte på tre hovedutfordringer:

 • PST har i de senere år ikke klart godt nok å løfte blikket, for å se det større bildet. De har gravd seg ned i krevende enkeltsaker, men har kanskje forsømt det bredere bildet.
 • Utvalget vurderer PST som en litt statisk, tradisjonsbundet og kanskje litt baktung organisasjon.
 • PST har i de senere år forsømt organisasjonsutvikling, lederutvikling, tekonoligutvikling og kompetanseutvikling.
  - Jeg tror de problemene PST har i dag i betydelig grad føres tilbake til den måten ledelse i organisasjonen utøves på, og en lite hensiktsmessig organisasjonsstruktur, sa Traavik.

Faremo: - Velsignet konkret rapport

Blant forslagene fra Traavik-utvalget er å oppgradere PSTs operasjonssenter vesentlig.

— Det må bli fullt ut operativt hele døgnet, fastslo Traavik.

Utvalget mener også at PST bør redusere antallet lokale kontorer. Per dags dato er det 26 slike.

— Vi mener at det er lite rasjonalt og uhensiktsmessig, sa Traavik.

Utvalget mener at PST ideelt sett bør ha åtte til ti regionale kontorer, plassert i store politidistrikt.

Justisminister Faremo er glad for rapporten som nå har kommet på bordet.

- Jeg har tyvtittet i rapporten, og jeg er svært glad for at den er så velsignet konkret. Dere har gode, konkrete forslag som vi kan ta med oss i et viktig endringsarbeide, sa Faremo.

Se til Sverige

Utvalget har blant annet vurdert PST opp mot den svenske sikkerhetstjeneste (Säpo), som nylig har omorganisert sin organisasjon.

Traavik har arbeidet i tospann med Kjell Vikström fra Säpo.

Traavik sa i forkant av fremleggelsen til NTB at utvalget kommer med bidrag som går ut over de funn og anbefalinger som Gjørv-kommisjonen og PSTs egen 22.juli-evaluering har kommet med.

– Vi har et langt smalere mandat enn Gjørv-kommisjonen. Derfor har vi også kunnet gå mer i dybden i problemstillingene, sier Traavik.

Utvalget skal ha funnet en rekke lærings- og forbedringspunkter.

Les også

Tilfeldigheter avgjør om PST oppdager terror

Aftenposten har gått gjennom en rekke evalueringer fra tidligere PST-øvelser, interne rapporter og 22.juli-forklaringer. De viser at PST sliter med en rekke alvorlige og grunleggende svakheter:

 • Dårlig samarbeid på tvers av avdelingene.
 • Hierarki — og for lite fleksibilitet i organisasjonen.
 • Mange små seksjoner.
 • For eksempel er kontraterror og kontraekstremisme to ulike avdelinger. Svake arbeidsverktøy, slik at informasjon forsvinner.

Relevante artikler

 1. SPORT
  Publisert:

  - På ingen måte fornøyd med OL-innsatsen

 2. DEBATT
  Publisert:

  22. juli-kommisjonen bør ikke brukes som blåkopi for koronautvalget

 3. NORGE
  Publisert:

  Eksternt utvalg skal se på hva politiet kan lære av saken mot Eirik Jensen

 4. DEBATT
  Publisert:

  Regjeringen styrker beredskapen | Anders B. Werp

 5. NORGE
  Publisert:

  Tidligere hovedtillitsvalgt mener 22. juli-rapporten er blitt misbrukt

 6. NORGE
  Publisert:

  Dette er et av politiets viktigste senter ved store kriser: I store deler av døgnet har det én person på jobb.