Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt

Helseforetaket vedtok torsdag å gå videre med planene om å legge ned Ullevål og å bygge et nytt sykehus på Gaustad og et på Aker. – Nå er det viktig å komme videre, sier styreleder Svein Gjedrem.

Slik ser planene ut for det nye sykehuset på Gaustad.
  • Frøydis Braathen

Det har lenge vært uenigheter rundt hvor Oslos nye sykehus skal bygges. Mange har påpekt at det er liten plass på Gaustad-tomten. Leger og fagledere har dessuten protestert mot nedleggelse av Ullevål sykehus, fordi de mener pasientsikkerheten innen enkelte behandlinger ikke vil bli like trygg på de nye sykehusene.

Blant dem er ansatte i akuttavdelingene, som skrev en rapport der de konkluderer med at behandlingen av akuttpasienter ved de nye sykehusene ikke vil bli like trygg som i dag.

Lånesøknad sendes til politikerne

Protestene fikk imidlertid ikke gehør da styret skulle stemme over vedtaket torsdag. Det betyr at avgjørelsen sendes videre til politikerne, som skal ta stilling til lånesøknaden for bygging av sykehusene i forbindelse med høstens statsbudsjett. Sykehusene er anslått å koste 37 milliarder kroner.

Cathrine Lofthus er administrerende direktør i Helse Sør-Øst.
Les også

De ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot direktøren

Derfor går styret videre med planene

Ifølge Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst, er de viktigste argumentene for å gå videre med planene om å legge ned Ullevål tredelt:

  • Det haster med å bygge nye sykehus i Oslo.
  • Kostnaden ved å skulle utrede Ullevål som alternativ, vil sette planprosessen 3–4 år tilbake i tid.
  • Det er nødvendig å slå sammen regionfunksjonene for å effektivisere sykehusdriften.

– Flere bygninger på Ullevål er så gamle at de råtner på rot. Medisinsk og klinisk bygning er fra svenskekongens tid, og bygningsmassen for psykiatri er i elendig forfatning, sier Gjedrem.

– Når det gjelder de økonomiske rammene, vet vi at de ikke nødvendigvis blir veldig høye i årene som kommer. Derfor er vi nødt til å bruke ressursene på en bedre måte, og da må vi slå sammen regionsfunksjonene, sier Gjedrem.

– Samtidig blir akuttmiljøet ved Ullevål splittet opp. Hva tenker du om at Norges fremste eksperter på akuttmedisin mener sykehusplanene vil føre til en mindre trygg akuttbehandling?

– Nå tar vi det til etterretning og skal jobbe med å kvalitetssikre den faglige fordelingen av akuttmedisin og akuttkirurgi mellom Aker og Gaustad. Dette arbeidet skal involvere nasjonal og internasjonal deltagelse, sier Gjedrem.

Les også

Det offentlige solgte sykehusboligene for 177 mill. Nå kan de bli kjøpt tilbake for ti ganger så mye.

Svein Gjedrem er styreleder i Helse Sør-Øst.

– På tide å komme videre

– Helseministeren har ønsket seg ett sykehus på Aker og ett på Gaustad. Det målbildet veier tungt. Nå har vi brukt lang tid på denne prosessen, og jeg mener det er viktig å komme videre med planene, sier Gjedrem.

Christian Grimsgaard, foretakstillitsvalgt i styre til Helse Sør-Øst, har hele veien vært kritisk til planene om å bygge på Gaustad i stedet for på Ullevål.

– Det er plassmangel på Gaustad-tomten. Reguleringssaken som går parallelt viser at byggene er for høye og fotavtrykket for stort. Det skaper en stor risiko. Det er dessuten viktig at fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus blir lyttet til, sier Grimsgaard.