OUS-direktøren skulle fortsette som rådgiver med 1,7 millioner kroner i lønn. To dager senere tok han sluttpakke.

Avtroppende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, skulle bli rådgiver med millionlønn. Det blir det ikke noe av.

Avtroppende OUS-direktør Bjørn Erikstein.

Mandag ble det klart at Bjørn Erikstein går av som sykehusdirektør ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det skjer etter at tillitsvalgte som representerer rundt 20.000 ansatte, erklærte mistillit mot direktøren. Styret hadde likevel tillit til Erikstein.

I etterkant ble det klart at han skulle gå over i en rolle som rådgiver i Oslo sykehusservice. Der skulle han beholde 80 prosent av lønnen, 1,7 millioner kroner.

Fredag ble det klart at Erikstein likevel ikke blir rådgiver, men får en sluttpakke som inneholder lønn i ett år, skriver Dagsavisen.

– Det har kommet noen retningslinjer fra Nærings- og fiskeridepartementet, etter at arbeidsavtalen med ham ble inngått, som legger til rette for en sluttpakke på et år. At vi kom til enighet om dette, var det beste både for Erikstein og for Oslo universitetssykehus, sier Gunnar Bovim, styreleder ved OUS, til Dagsavisen.

Dette var en ønsket løsning av Erikstein, opplyser Bovim.

Lønnen i sluttpakken er den samme som hvis den avtroppende sykehusdirektøren hadde gått inn i stillingen som spesialrådgiver.

Les også

Å legge ned Ullevål er trolig den minst dårlige, mulige løsningen | Andreas Slettholm

Sykehus-bråk

Bakgrunnen for bråket i OUS er at det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst i 2016 besluttet å legge ned Ullevål sykehus.

Det ble bestemt at det i stedet skulle bygges et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker.

I forrige uke ble det vedtatt at Ullevål sykehus blir nedlagt. Prosessen rundt dette har skapt stor splid i sykehusmiljøet. Blant annet har fagansatte uttrykt bekymring for at pasientbehandlingen ikke vil bli like god med den nye organiseringen.