Ellen Johnson Sirleaf

Tildeles prisen for sin innsats i FN for kvinner, fred og sikkerhet, og for at Liberia har erklært korrupsjon som statsfiende.

Ellen Johnson Sirleaf i valgkamp tidligere i år.

«Jeg mottar prisen på vegne av det liberiske folk, æren går til dem. I åtte år har vi hatt fred og hver og en har bidratt»

HVEM ER HUN? Valgt til Liberias første kvinnelige president i 2005.

Ellen Euphemia Johnson ble født i Monrovia 29. oktober 1938. Begge foreldrene kom fra fattige regioner. En tysk bestefar.

Tilhører ikke landets afrikansk-amerikanske elite.

Utdannet økonom og statsviter fra bl.a. Harvard.

Kalles ofte for «Jernkvinnen».

Har jobbet for FN, Verdens— banken og Citibank.

Skilt, fire barn og 11 barnebarn.

HVA HAR HUN GJORT?

Gjorde en stor innsats for å få verdens land til å implementere FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet for 11 år siden. Sørget også for at Liberia ble det første landet i sør som lanserte en handlingsplan for å gjennomføre resolusjonen.

Har som president erklært korrupsjon som statsfiende.

Har i hjemlandet jobbet for at jenter skal ta utdanning og at kvinner skal inn i politiet for å bekjempe overgrep og overfall.

Liberia er blitt det første landet i Vest-Afrika som har en lov om informasjonsfrihet.

Spilte en viktig rolle i overgangs- styret etter landets borgerkrig og freden har vart i hennes presidentperiode.

«Du får ikke avslutte programmet før vi har utnevnt deg til høvding»

Da hun var gjest hos Jon Stewart på The Daily Show i 1989, ga hun ham kappe og lue.