Norge

– Krev lefse dersom du blir togfast i over en time

Det er et av rådene Forbrukerrådet gir reisende som ble rammet av togstreiken torsdag ettermiddag.

Tog, busser, trikk og T-bane vil stoppe midt på dagen torsdag. Foto: Signe Dons

 • NTB

Forbundene krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner. Fellesforbundet og Fagforbundet deltar i streiken.

Tog, busser, trikk og T-bane stoppet, og det ble holdt demonstrasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt mindre markeringer over store deler av landet.

I Oslo sto T-banen og trikken mellom klokken 12.30 og 13 på grunn av streiken. Ifølge Ruter kjørte bussene stort sett som normalt, men enkelte linjer kunne bli berørt av streiken.

Streik var det også forrige torsdag, da også mellom klokken 12 og 14.

Fagforbundene protesterer mot EUs fjerde jernbanepakke. Den vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som fremtidens transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i NJF.

Forbundsleder Rolf Ringdal i NLF sier at regjeringen vil flytte makten til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all fremtid.

– Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, sier Ringdal.

Lefse er en av de tingene du kan kreve dersom du blir togfast i mer enn en time. Foto: ORKLA

– Be om snacks

Streiken vil ramme flere reisende som allerede befinner seg på tog rundt om i Norge. I en pressemelding fra Forbrukerrådet informerer de hvilke rettigheter de rammede har.

– Spør etter snacks og vann om du blir sittende fast på toget i over en time. Typisk eksempel er lefser eller lett snacks som er til salgs i togene, sier jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.

I tillegg lister de opp andre ting reisende bør gjøre:

 • Sjekk informasjon hos jernbaneselskapet.
 • Møt opp på stasjonen, hvis du ikke har fått informasjon om annet.
 • Du har rett på pengene tilbake, hvis toget ikke går.
 • Du har rett på avslag på periodekortet, hvis toget ikke går.
 • Du har rett på mat i forhold til ventetiden, hvis du blir forsinket over 60 minutter. Men kun når det finnes mat om bord i toget, og det kan skaffes på en enkel eller rimelig måte for jernbaneselskapet.
 • Du har ikke rett på erstatning for alternativ transport eller for utgifter knyttet til mat du kjøper selv. Det gjelder også for innstillinger og forsinkelser etter streiken.
 • Ta kontakt med jernbaneselskapet for å få det du har krav på.
 • Du kan klage videre til Transportklagenemnda for tog.
 • Ta kontakt med Forbrukerrådet for råd og veiledning.

Les mer om

 1. Fellesforbundet