Norge

Nå må du betale avgifter på all netthandel fra utlandet. 350-kroners regelen forsvinner.

Men snart slipper du toll på kleshandel for inntil 3000 kroner.

350-kronersgrensen har vært omdiskutert. Nå fjernes den.
 • Vilde Bratland Hansen
  Journalist
 • Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Etter dagens regler er sendinger fra utlandet med verdi på under 350 kroner, inkludert frakt og forsikring, fritatt fra merverdiavgift og toll.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å fjerne kvoten. I stedet innføres en ny grense for tollfri import av klær.

Truser er tollfrie fra før

Det betyr at du rent konkret må betale:

 • toll og moms på import av næringsmidler (matvarer) fra 1. januar.
 • toll og moms på import av alle andre varer fra 1. april – bortsett fra på tekstiler (klær o.l.).
 • På tekstiler må det betales moms fra første krone, men man slipper toll på varer inntil 3000 kroner.

Tollsatsen på tekstiler varierer fra plagg til plagg. Truser er for eksempel fri for toll, BH-er belastes med 5,6 prosent, mens jakker og bukser har 10,7 prosent toll.

Den nye tollfrigrensen betyr at det kan bli billigere å kjøpe jakker og bukser fra utenlandske nettbutikker, sammenlignet med norske butikker, ettersom tollfritaket kun gjelder kjøp opptil 3000 kroner. Norske klesbutikker må uansett fortolle klærne de importerer.

– Flytter arbeidsplasser ut av landet

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, og er bekymret for endringen.

– Budsjettet er overordnet bra. At Regjeringen fjerner grensen på 350 kroner for momsfri handel er bra, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen til Aftenposten.

Han mener imidlertid at Regjeringen fjerner ett problem og skaper et nytt:

– Det er hårreisende at det for tekstiler, som er tollbelagt, innføres en grense på 3000 kroner. Det betyr at om du kjøper klær fra en nettbutikk i Sverige, vil du slippe toll. Kjøper du samme klær fra en norsk butikk, er det toll på klærne.

Kristensen forklarer at den norske klesbutikken må betale toll på klærne før de selges til kundene. Denne tollen slipper en nettbutikk basert i Sverige eller andre land.

– Det betyr at de som selger på nett i Norge, bør flytte til Sverige. Norske nettbutikker får en ekstra stein i sekken før de har begynt, mener han.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Gir butikker i utlandet en fordel på opptil 321 kroner

Han tror at utenlandske nettbutikker som Alibaba og Zalando gnir seg i hendene fordi de nå får enda større konkurransefordeler i det norske markedet.

– Det er hårreisende at regjeringen med viten og vilje vil gi utenlandske aktører fritak fra norsk regler. I praksis betyr dette at Zalando etter 1. april neste år kan selge en jakke som i dag koster 3000 kroner 321 kroner billigere. Det er ubegripelig at regjeringen med dette bidrar til å flytte arbeidsplasser ut av landet, sier Kristensen.

Finansdepartementet innrømmer at den tollfrie grensen er konkurransevridende i utenlandske nettbutikkers favør, men begrunner den med at nettbutikker i utlandet nå skal få ansvar med å innkreve merverdiavgift på nettsalg til nordmenn.

– Å frita klær og tekstiler sendt til norsk forbruker for toll, samtidig som tilsvarende varer sendt til norske næringsdrivende ilegges toll, er prinsipielt uheldig. Det vil utgjøre en konkurransevridning i norsk varenhandels disfavør, skriver Siv Jensens departement i forslaget til skatte- og avgiftsopplegg for 2020.

Regjeringen mener at den tollfrie grensen på tekstiler må innføres «for å få etablert den forenklede ordningen med utenlandsk tilbyder som ansvarlig for oppkreving av merverdiavgift».

Departementet har foreløpig ikke besvart Aftenpostens oppfølgingsspørsmål. Zalando har heller ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

350-kronersgrensen forsvinner

I fjor vedtok Stortinget at grensen på 350 kroner skulle fjernes for å skape like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske nettbutikker. Regjeringen har tidligere varslet om denne endringen, som etter planen innføres 1. april.

– Det er viktig at vi får på plass et system for beregning og betaling av avgift ved privatimport som er effektivt, og som sørger for lavest mulig gebyr for forbrukerne. Ordningen vi foreslår, er et godt svar på dette, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Vil skape norske arbeidsplasser

NHO Service og Handel, som blant annet har Norges største netthandelsbedrift som medlem, er i motsetning til Virke glade for endringen.

De tror fjerning av 350-kronersgrensen vil skape flere arbeidsplasser.

Organisasjonen viser til en rapport fra analyseselskapet Menon som fastslo at all import under 350 kroner har rammet norsk netthandel, hemmet vekst og nye norske arbeidsplasser.

Samme rapport anslo også at fjerning av grensen vil skape 1700 nye arbeidsplasser i Norge.

– Derfor er det uforståelig at det har tatt så lang tid å få gjennomslag i denne saken. Men i dag gleder vi oss over at vi endelig er i mål, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Organisasjonens neste mål er nå å fjerne fraktsubsidier fra Kina.

Les mer om

 1. Toll
 2. Klær
 3. Import