Norge

Ny rapport: Nordmenn med innvandrerforeldre opplever like mye diskriminering som foreldrene

Verst er det for nordmenn med foreldre fra Irak, Tyrkia, Somalia og Pakistan.

– Diskriminering er et reelt problem i Norge, sier førsteamanuensis i sosiologi Arnfinn Midtbøen. Bildet er hentet fra demonstrasjonen mot rasisme foran Stortinget fredag ettermiddag.
  • Camilla Heiervang
  • NTB

Fire av ti unge voksne med innvandrerbakgrunn sier at de har opplevd diskriminering det siste året. Andelen som oppgir å ha blitt diskriminert, er høyest blant etterkommere av innvandrere, altså personer som selv er oppvokst i Norge, men har innvandrerforeldre.

Dette gjelder mer enn halvparten av etterkommerne med foreldre fra Somalia, Pakistan, Irak og Tyrkia.

Det skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) i sin rapport Indikatorer for integrering som ble lagt frem fredag. Rapporten viser blant annet til en studie gjennomført av en norsk forskningsgruppe ledet av Marta Bivand Erdal i 2019, som undersøkte opplevelser av diskriminering i Norge.

Diskrimineringen har skjedd på minst ett av syv områder: i møte med politiet, i møte med offentlig tjenesteperson, på jobb eller utdanningsinstitusjon, på restaurant eller kafé, i butikk, på offentlig transport, eller på gaten.

Nå er diskriminering og rasisme et svært aktuelt tema. Etter at George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis 25. mai, har demonstrasjonene vokst og spredt seg i USA og mange andre land.

Bildet viser en høflighetsgest mellom politimann ved Atlanta-politiet J. Colemann og demonstrant Elihah Raffington utenfor CNN i Atlanta 3. juni. Demonstrasjonene mot politivolden som tok livet av George Floyd 25. mai har ført til opprør mange steder i USA. 5. juni ble det demonstrert også flere steder i Norge.

Fredag demonstrerte også mange tusen mennesker i Oslo og andre steder i Norge. Tusenvis av demonstranter var samlet foran Stortinget. Hovedparolen var «We can't breathe» – vi får ikke puste. Sitatet er hentet fra George Floyd selv.

Mange tusen demonstrerte i Oslo fredag. De samlet seg for å vise sin avsky mot rasisme.

Flere studier dokumenterer systematisk diskriminering

– Engasjementet vi ser nå reflekterer nok en oppsamlet frustrasjon over den diskrimineringen mange minoriteter opplever, og som er godt dokumentert at skjer i Norge i dag, sier Arnfinn H. Midtbøen.

Midtbøen er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og har forsket mye på innvandring og integrering i Norge. Han var blant annet med på Erdal-studien nevnt over, som spurte nordmenn med innvandrerforeldre om hvorvidt de opplevde diskriminering.

– Hvorfor engasjerer politivolden i USA så stort i Norge?

– Mye av engasjementet skjer nok i solidaritet med de berørte i USA, og en frustrasjon over utviklingen der. Men det er klart: Diskriminering er et reelt problem også i Norge. Mange personer med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering når de søker jobb eller bolig. Det skjer også i andre situasjoner, som i utelivet, eller i offentligheten.

Ifølge Midtbøen bekrefter en rekke eksperimentstudier at diskrimineringen er reell.

Man har blant annet sett at det skjer en skjev behandling av personer med navn som signaliserer etnisk minoritetsbakgrunn, selv om personene har nøyaktig samme kvalifikasjoner og søknadene er skrevet på prikkfritt norsk.

Studier viser også at diskrimineringen ikke ser ut til å være mindre selv om man er født og oppvokst i Norge.

Førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Arnfinn Midtbøen.

– Det er både slående og foruroligende at etterkommere av innvandrere, personer som altså er født og oppvokst i Norge, ikke opplever mindre diskriminering enn innvandrere som er født og oppvokst i andre land, sier Midtbøen.

Han tror opplevelser av diskriminering kan være en av årsakene til oppsamlet frustrasjon blant en del unge nordmenn med innvandrerforeldre i dag. Selv om det ikke forekommer på langt nær like mye politivold mot personer med minoritetsbakgrunn i Norge som i USA, er diskriminering likevel et problem.

– Opptøyene i USA viser hvor viktig det er at politi og andre myndighetspersoner tar situasjonen på alvor og fortsetter å jobbe kontinuerlig med at folk i Norge blir behandlet likt uavhengig av hvilken bakgrunn de har.

Over halvparten av fattige barn i Norge er barn av innvandrere

Til sammen bodde rundt 111.000 barn i lavinntektshusholdninger i 2018. 57 prosent av disse er barn av innvandrere, ifølge en ny rapport om integrering.

Barn i innvandrerfamilier utgjør dermed en stadig voksende andel av barna som opplever vedvarende lav inntekt, skriver Imdi i rapporten.

I hele befolkningen lever ett av ti barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. For barn av innvandrere er andelen fire av ti.

Innvandringen i Norge har tredoblet seg de siste 20 årene. Forskjellen mellom innvandrere og den øvrige befolkningen har likevel ikke økt, men stort sett holdt seg stabil eller minket gradvis, ifølge rapporten.

Dette gjelder blant annet områder som arbeidsdeltagelse, barnehagedeltagelse og i kriminalitetsstatistikken.

Imdi har sett på områder som utdanning, arbeid og økonomi. De fleste forskjellene blir mindre med økt botid i Norge, ifølge rapporten. Blant annet henger lengre botid sammen med høyere sysselsetting og økt inntekt.

Les mer om

  1. Diskriminering
  2. Innvandring
  3. Integrering
  4. Rasisme-opprøret