Nye anbefalinger: Høie opphever besøksforbudet på sykehjem

– Besøksstansen vi har hatt på våre helse- og omsorgsinstitusjoner, har berørt mange. Jeg er veldig glad for at vi nå åpner for besøk på sykehjem og andre institusjoner, sier helseminister Bent Høie (H).

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under regjeringens pressekonferanse om koronaviruset.

Han legger frem nye anbefalinger for besøk på regjeringens pressekonferansen onsdag ettermiddag.

– Vi har alle behov for å treffe medmennesker. Besøksstansen vi har hatt på våre helse- og omsorgsinstitusjoner, har berørt mange. Jeg er veldig glad for at vi nå åpner for besøk på sykehjem og andre institusjoner, sier helseminister Bent Høie.

Helt siden statsminister Erna Solberg stengte ned Norge 12. mars, har sykehus og sykehjem landet rundt hatt besøksforbud. Kun ved svært alvorlig sykdom og på dødsleie har pårørende kunnet ha kontakt med sine nærmeste.

Den siste uken har en del institusjoner åpnet for besøk utendørs, men kun en halvtime eller en time i uken.

Besøk skal gjeninnføres, opplyser en lettet helseminister. Allerede fra i dag gjelder de nye anbefalingene.
Les også

Neste sommer finnes kanskje ikke når du er sykehjemsbeboer | Andreas Slettholm

Institusjonene må forberede seg

Helseminister Høie er svært lettet over at han i dag kan fortelle at de nye anbefalingene nå er at alle institusjoner så langt det er mulig, skal legge til rette for besøk både innendørs og utendørs.

– De nye anbefalingene gjelder fra nå. Det vil nok variere litt mellom virksomhetene når de kommer skikkelig i gang, men mange har allerede begynt å legge til rette for mer besøk.

Helseministeren presiserer at de vanlige smittevernreglene gjelder også for besøk. Det vil si å holde seg hjemme ved sykdom, holde 1 meters avstand og ha god håndhygiene.

– Begrunnelsen for dette er at smitten nå er lav, og at vi som befolkning nå har et bevisst forhold til smittevernreglene, sier Høie.

Han presiserer at de nye anbefalingene ikke bare gjelder sykehjem, men alle helse- og omsorgsinstitusjoner. Det betyr at anbefalingene også gjelder nybakte mødre på barsel og andre på sykehus.

Les også

Norge ville neppe blitt stengt på samme måte i dag, ifølge helsetopper. Slik har tiltakene og fagrådene sprikt.

– Beskyttelsen har hatt sin pris

Høie er blitt kontaktet av pårørende som har savnet å ha kontakt med familiemedlemmer på institusjon.

Han sier avgjørelsen om besøksforbud kom fordi det var viktig å beskytte sårbare eldre og pasienter mot covid-19-

– Men beskyttelsen har hatt en høy pris for mange, og vi vet at det har ført til ensomhet og savn. Vi mennesker trenger hverandre, og vi trenger å være sammen.

Høie sier det fremdeles blir viktig at besøkene planlegges, og at Helsedirektoratets anbefalingener gir råd og eksempler på hvordan besøk kan gjennomføres.

– Var nødvendig med besøksforbud

– Ingen institusjoner er helt like. Derfor er anbefalingene laget slik at skal være mulig å gjøre egne vurderinger.

– Var det en overdreven reaksjon å innføre isolasjon og besøksforbud så lenge?

– Nei. Norge har færre døde på sykehjem og sykehus sammenlignet med andre land, men det er ikke bare en god historie. Historien har jo også en bakside med ensomhet og isolasjon. Men resutaltet, færre syke og døde, viser at dette var nødvendig fordi alternativene ville være mye verre.