Norge utreder nå å produsere viktig antibiotika selv

Myndighetene vurderer om Norge bør satse mer på egen legemiddelproduksjon og spesielt antibiotika.

Folk vil merke legemiddelmangelen i 2020. På sikt kan Norge komme i en situasjon med mangel på blant annet smalspektret antibiotika.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie har bedt Legemiddelverket og Helsedirektoratet om blant annet å se på mulighetene for å produsere antibiotika i Norge.

Myndighetene ønsker en bedre beredskap i kriser. Norsk produksjon av viktige antibiotika skal vurderes som en mulighet.

Hvis helsevesenet ikke har penicillin tilgjengelig, må de bruke kraftigere antibiotika mot enkle infeksjoner.

– Resistensproblematikken vil da øke raskere. Kraftigere antibiotika kan også gi flere bivirkninger hos den enkelte pasient, sier farmasøyt Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening i Norge.

Norge er blant de landene som har lavest forekomst av antibiotikaresistens.

Les også

Legemiddelverket frykter ny og større medisinmangel

Høie: – Har satt i gang stort arbeid

Mange sykdommer som er forårsaket av bakterier, kan behandles med antibiotika. Legemiddelmangel opptar helseminister Bent Høie, sier han.

– Vi har satt i gang et stort arbeid med dette. Der har vi blant annet spurt hvilke type legemidler vi skal bygge opp en kapasitet til å kunne produsere i Norge. Smalspektret antibiotika er ett av de legemidlene vi jobber konkret med, sier Høie.

I begynnelsen av mars kom en rapport som beskriver arbeidet.

– Forslagene i rapporten er allerede iverksatt av oss gjennom Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet. Det skjedde uavhengig av koronasituasjonen, sier helseministeren.

Ny trend i legemiddelproduksjonen

Til høsten kommer Legemiddelverket med konkrete råd til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om mulighetene for legemiddelproduksjon i Norge.

De siste tiårene har landene i Europa produsert medisiner der det er billigst, blant annet i Kina og India. Også før koronaepidemien skapte disse lange forsyningslinjene legemiddelmangel. Nå svinger globaliseringstrenden tilbake.

I 2019 mottok Legemiddelverket rundt 1300 varsler om mangel på legemidler (inklusive veterinærmidler). Legemiddelmangelen er ventet å bli doblet i 2020.

Legemiddelverket utreder blant annet muligheten for et økt nordisk eller europeisk samarbeid. Det vil gi bedre produksjonskapasitet i kriser. De skal se på om Norge bør tilrettelegge for en større legemiddelproduksjon ved forsyningssvikt.

Helsedirektoratet anbefaler også å gjøre en samfunnsøkonomisk analyse for produksjon av smalspektrede antibiotika (penicillin) i Norge. En slik produksjon vil koste flere hundre millioner kroner. Det må bygges egne fabrikker.

Få muligheter på kort sikt

– Produksjon av legemidler er svært avansert. Det er urealistisk at ett land skal produsere alt til seg selv. Vår kartlegging av produksjonskapasiteten i Norge viser at det på kort sikt er mulig å egenprodusere bare noen få legemidler i relativt lavt volum, sier direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk.

Han sier videre at de vil analysere markedet for disse legemidlene i Norden og ellers i Europa. Og at det er viktige forutsetninger for en politisk beslutning.

– Det er ikke er realistisk å satse på at nasjonal produksjon skal kunne dekke behovet for legemidler, sier direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk.
– Norge bør forberede seg på neste helsekrise som kan skyldes resistens mot viktige antibiotika, sier rådgiver Monica Larsen i Legemiddelindustrien.

Norge er avhengig av importerte legemidler

Rådgiver Monica Larsen i Legemiddelindustrien mener at Norge bør forberede seg på neste helsekrise:

– Den kan skyldes utvikling av resistens mot viktige antibiotika. Sykdom sprer seg fordi bakteriene ikke bukker under for tilgjengelig antibiotika. Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige, igjen kan få dødelige utfall.

Hun sier videre at smalspektret antibiotika (som penicillin) kan bidra til å redusere faren for økt antibiotikaresistens. Det vil gi flere valgmuligheter i møte med bakterier.

– I dag er Norge avhengig av import. Norden og noen få land er alene om en restriktiv antibiotikapolitikk. Markedet for smalspektret antibiotika er lite. Det blir vanskelig for Norge å opprettholde en trygg forsyning av smalspektret antibiotika (penicillin), sier hun.

Legemiddelmangelen vil øke i år

Norges Farmaceutiske Forening ønsker at det etableres et nasjonalt mangelsenter for primærhelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten har allerede dette. De vil øke produksjonen av legemidler og spesielt egenproduksjon av penicillin.

– Vi vil sikre at apotekkunder kan få penicillin utlevert når de kommer med resepter fra fastlegen. Myndighetene bør utarbeide en ny liste over vesentlige legemidler for primærhelsetjenesten. Den vil gi innsikt i hvilke legemidler det bør satses på å produsere i Norge og være en veileder for beredskapslageret som legemiddelgrossistene skal ha for pasienter i primærhelsetjenesten, sier Rønnaug Larsen.

Daglig leder Leif Rune Skymoen i den norskeide legemiddelprodusenten Curida mener at man ikke har tid til at myndighetene skal kommer med flere utredninger. Curida er blant aktørene som har kommet med forslag om hvordan antibiotika kan produseres i Norge.

– Vi har allerede utredet dette, og vi er ikke klare til å takle en krisesituasjon, men er avhengige av legemidler fra utlandet. Å komme i gang med produksjon av for eksempel penicillin i Norge vil ta minst to år. Men det kan gå raskt å øke produksjonen av bedøvelsesmidler (anestesi), smertestillende og hjertemedisin med utstyret Norge har i dag, sier Skymoen.

Les også

Folk vil møte på nye løsninger når de henter medisiner