Horne vraker kjønnsnøytral likestillingslov

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) snur og vraker kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov.

Likestillingsminister Solveig Horne snur og sørger for at kvinner får forrang foran menn i lovens formålsparagraf.

Horne fikk kritikk da hun i januar sendte forslag om en kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov på høring. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) var blant flere faginstanser som mente forslaget ville svekke kvinners vern mot diskriminering.

Nå snur Horne på noen av de sentrale ankepunktene og sørger for at kvinner får prioritet foran menn i lovens formålsparagraf, skriver Dagbladet.

– Grunnen til at vi foreslo at lovens formålsbestemmelse skulle være nøytral, var at vi mente alle diskrimineringsgrunner var like mye verdt. Samtidig fikk vi veldig mye motstand, og derfor la vi kvinner inn igjen. Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter, forklarer Horne til avisen.

Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner. Hun går også tilbake på forslaget om å endre kravet om at arbeidsgivere må jobbe for bedre likestilling. Det skulle kun gjelde private arbeidsgivere dersom de hadde flere enn femti ansatte, men skal nå gjelde for alle.

(©NTB)

Nå snur Horne på noen av de sentrale ankepunktene og sørger for at kvinner får prioritet foran menn i lovens formålsparagraf, skriver Dagbladet.

– Grunnen til at vi foreslo at lovens formålsbestemmelse skulle være nøytral, var at vi mente alle diskrimineringsgrunner var like mye verdt. Samtidig fikk vi veldig mye motstand, og derfor la vi kvinner inn igjen. Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter, forklarer Horne til avisen.

Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner. Hun går også tilbake på forslaget om å endre kravet om at arbeidsgivere må jobbe for bedre likestilling. Det skulle kun gjelde private arbeidsgivere dersom de hadde flere enn femti ansatte, men skal nå gjelde for alle.