Norge

Ekspertutvalg har funnet årsaken til skredet på Gjerdrum

29. september kommer rapporten om kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Granskningsleder Inge Ryan opplyser at de har funnet årsaken.

Dette dronebildet viser katastrofeområdet i Ask i Gjerdrum 6. januar.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Ti mennesker mistet livet da det gikk et stort kvikkleireskred i Gjerdrum på Romerike rett før nyttår 2020.

Til sammen over 30 boenheter ble tatt av skredet, som gikk vest for fylkesvei 120 nær Gjerdrum aldershjem. Deler av tettstedet Ask i Gjerdrum ble evakuert.

Siden har et ekspertutvalg arbeidet med å finne årsaken til at skredet ble utløst. Utvalget skal også foreslå tiltak for å hindre fremtidige leirskred.

Legges frem på Gjerdrum

Arbeidet er ledet av Inge Ryan, som i mange år var en profilert politiker i SV.

Han sier til Aftenposten at utvalget har funnet årsaken til skredet. Hva som ligger i dette vil først bli kjent når utvalget legger frem sin rapport nummer én. Dette skjer 29. september.

Formelt er det Olje- og energidepartementet som står som oppdragsgiver for ekspertutvalget.

Her opplyser kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad at rapporten om årsaken til raset vil bli lagt frem på Gjerdrum førstkommende onsdag og overført digitalt.

Katastrofeområdet fotografert 9. september. Det pågår nå en storstilt opprydningsprosess i området.

Ekspertutvalget arbeider videre med rapport nummer to, som skal handle om forebyggende tiltak mot fremtidige ras. Den kommer ifølge Inge Ryan i januar 2022.

Omfattende opprydningsarbeid

Det har siden raset pågått et omfattende opprydningsarbeid i det enorme skredområdet. Så sent som 8. september ble evakueringssonen rundt skredgropen innskrenket av politiet etter råd fra NVE.

Mange ønsker fremdeles ikke å flytte hjem, og staten har godkjent 100 husstander nær skredområdet i Gjerdrum som får støtte til å bo andre steder frem til nyttår, meldte NRK i juli.

9. september ble fylkesvei 120 gjennom Ask gjenåpnet etter å ha vært stengt siden katastrofen. Det ble fjernet 25.000 kubikkmeter masse fra veien etter skredet, skrev NTB.

Gjerdrum kommune har vært nødt til å rekonstruere kommunal infrastruktur. I tillegg har kommunen store utgifter knyttet til å følge opp alle menneskene som ble rammet av hendelsen.

I juni skrev VG at kommunen hadde søkt om 61 millioner kroner av staten til psykososial oppfølging, men kun fått innvilget 15 millioner – fordelt på tre år.

Ordfører Anders Østensen sa da at kommunen måtte forskuttere 10 millioner fra egen lomme for å komme i gang, og ba regjeringen om økonomiske garantier.

Starter kartlegging av kvikkleiresoner i området

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil i høst starte befaringer for å sjekke tilstanden langs kvikkleiresoner i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker, ifølge NTB.

Befaringene vil starte opp 27. september og pågå utover høsten. Hoveddelen av arbeidet vil pågå i uke 39 og 42, skriver NVE.

– Kartleggingen er en del av et større prosjekt som ble startet i desember 2020 for vurdering av kvikkleiresonene i de tre kommunene. Hovedmålet med prosjektet er å få et oppdatert bilde av faregrad og risiko i gamle kvikkleiresoner, sier prosjektleder Ingrid Havnen i NVE i en pressemelding.

 1. Les også

  Forklaringen på skredet i Gjerdrum kan ligge langt fra boligfeltet Nystulia

Les mer om

 1. Leirskredet i Gjerdrum
 2. Gjerdrum
 3. Katastrofe
 4. Skred
 5. Naturkatastrofe