"Glemte" Afrika-fanger

I over to år under annen verdenskrig ble norske sjøfolk holdt fanget i ørkenleirer i Afrika. Nå skal Stortinget avgjøre om de "glemte" fangene skal få erstatning.

— Uretten mot disse krigsfangene må rettes opp, mener Venstre-representantene Gunn Berit Gjerde og Odd Einar Dørum. Tirsdag fremmet partiet et forslag i Stortinget om en erstatningsordning for nordmenn i afrikansk fangenskap under annen verdenskrig.Stortinget har vedtatt flere særskilte kompensasjonsordninger i forbindelse med annen verdenskrig, sist for nordmenn som satt i japansk fangenskap. De rundt 700 nordmennene som ble internert eller fengslet i Nord-Afrika - hovedsakelig i Senegal, Marokko og Algerie - har derimot aldri mottatt noen form for kompensasjon fra den norske stat.

Lunken statsråd.

Det er usikkert om Venstre vil nå frem med sitt forslag. Da Gunn Berit Gjerde sendte et skriftlig spørsmål til justisminister Knut Storberget tidligere i år, om han vil ta noe initiativ i saken, fikk hun et lunkent svar.- Det er ikke gitt at alle som ble berørt av vanskelige forhold under annen verdenskrig, skal tilkjennes en rimelighetskompensasjon, skrev justisministeren i svaret.Venstre har ikke tenkt å gi seg. Partiets stortingsgruppe mener det ikke er noen prinsipiell forskjell på nordmenn som satt i japansk fangenskap og fangenskap i afrikanske land. Hvorfor Dørum ikke gjorde noe med saken da han selv var justisminister, forklarer han slik:- Jeg visste ikke noe om denne saken da jeg var statsråd.

Kummerlige forhold.

Historiker Guri Hjeltnes mener det er forståelig at det reises krav om erstatning til denne gruppen. I bokserien om handelsflåten under annen verdenskrig har hun skrevet om interneringen av sjøfolk i Afrika.- Det er ikke tvil om at mange av disse sjøfolkene led og satt i fangeleirer under svært kummerlige forhold, sier hun.Venstre tar opp saken etter påtrykk fra blant andre Odd Magne Havneraas i Hordaland. Hans bestefar Martinius A. Utheim var maskinist om bord i M/T "Lidvard", og Havneraas har i flere år arbeidet for at denne fangegruppen skal komme frem i lyset.

Les også

Satt i åtte fangeleirer