Høyesterett fjerner straff for besittelse og bruk av små mengder heroin, kokain og amfetamin for rusavhengige

– Fantastisk og klokt, sier forsvareren. - Gir ingen mening, sier rusmisbrukernes organisasjon. Men organisasjonen for brukerne mener avgjørelsen til Høyesterett ikke gir mening.

Høyesterett er landets øverste domstol.

– Det er fantastisk at Høyesterett greide å skjære gjennom der Stortinget bommet. Avkriminaliseringen for rusmisbrukere er en sosialt viktig reform, sier forsvarer John Christian Elden til Aftenposten.

Mye har skjedd i norsk ruspolitikk de siste årene. Det toppet seg med diskusjonen om rusreformen i Stortinget i fjor. Fredag ettermiddag kom en oppsiktsvekkende konklusjon fra Høyesterett som vil stå som en stor omveltning på rusfeltet i Norge.

Skal ikke straffes

Det skjedde da Høyesterett avsa dom i tre saker om straffeutmåling for rusavhengiges befatning med narkotika til egen bruk. De tre sakene handlet om ulike mengder narkotika og b le behandlet med de samme dommerne.

Den ene saken gjaldt utmåling av straff for oppbevaring av fire gram heroin til egen bruk. Den domfelte hadde brukt rusmidler siden tolvårsalderen og har vært avhengig av heroin siden han var 20 år.

Spørsmålet landets øverste dommere skulle ta stilling til var hva som er riktig straff når rusavhengige blitt tatt med mindre mengder narkotika til eget bruk.

John Christian Elden var forsvarer i saken der Høyesterett kom frem til at den domfelte ikke skal straffes.

Forsvarer John Christian Elden mente at den rusavhengige måtte frifinnes. Det var ikke dommerne enig i. Men det de imidlertid konkluderte med er at en riktig reaksjon i slike saker er det som heter «straffutmålingsfrafall».

Det betyr enkelt sagt at det ikke utmåles noen straff, selv om handlingen er ulovlig.

Dermed har Høyesterett slått fast at rusavhengiges erverv, besittelse og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk heretter ikke skal straffes. Det samme gjelder bruken av stoffene.

– Nå skal ikke lenger politiet bruke verdifull tid på å løpe etter brukerne, og de skal få igjen sin verdighet, sier forsvarer Elden.

Elden: Klok tilnærming

Høyesterett begrunner den radikale endringen med signaler som Stortinget har gitt gjennom behandlingen av rusreformen.

I fjor vår ble rusreformen heftig debattert i Stortinget. Det ble ikke flertall for avkriminalisering den gang, men det var enighet om at de som er tungt rusavhengige ikke bør straffes.

– Høyesterett har tolket de ulike stortingsflertall fra debatten her, og avgjort saken ut fra det. Klok tilnærming, mener Elden.

Konklusjonen til Høyesterett var i tråd med aktor, statsadvokat Alf Butenschøn Skres, påstand.

– Vi vil nå lese disse dommene med stor interesse og vurdere betydningen av dem, sier Skre til Aftenposten.

I den andre saken som ble behandlet av dommerne fredag hadde en tungt rusavhengig blitt domfelt for oppbevaring av noe under 7 gram heroin.

Da kom retten til at straffen ikke kunne fjernes fordi mengden var to gram mer enn den grensen som ble satt i den første saken. Dermed fastsatte de straffen til betinget fengsel i 24 dager.

Rio: Gir ingen mening

Kenneth Johansen er daglig leder i Rio, som er en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. Han sier Høyesteretts avgjørelse viser de store dilemmaene i disse sakene.

– Jeg skal lese dommene og sette meg inn i dem. Så skal vi gjøre en vurdering av hva de kommer til å bety, sier han.

Kenneth Johansen, her før presentasjonen av regjeringens forslag til rusreform i fjor.

Johansen sier det er fint at denne ene personen ikke fikk straff. Samtidig mener han saken viser hvor vanskelig dette er.

– Det blir noe merkelig når politiet da skal gjøre vurderinger av i hvilken grad en person har et helseproblem – og om saken skal henlegges eller ikke, sier han.

Samtidig mener Johansen det er problematisk at det settes en grense for antall gram. Han sier det ikke gir mening å ha en grense på fem gram, der en rusavhengig som oppbevarer to gram mer straffes med fengsel.

– Jo tyngre avhengig du er, desto større mengder vil du ha behov for. Vi er opptatt av hvordan dette vil virke i praksis. Og vi mener det fortsatt ikke finnes noe grunnlag for å opprettholde kriminaliseringen, sier han.