Helsedirektoratet anbefaler få nærkontakter i kommuner med økt smittepress

Helsedirektoratet er bekymret for utviklingen i Oslo og Bergen. De ber nå om at kommunene gir nye råd til innbyggerne. Oslos byrådsleder varsler pressekonferanse i ettermiddag.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret for utviklingen i storkommuner som Oslo og Bergen.

Helsedirektoratet er bekymret over den økte smitten i Norge. Noen kommuner og regioner skiller seg ut med økt smittepress.

De ber nå disse kommunene om å vurdere nye tiltak. Direktoratet peker spesielt på utviklingen i enkelte storbyer, som Oslo og Bergen.

«Vi vet av erfaring at smitteøkingen i de større byene raskt kan spre seg regionalt. En samlet vurdering av disse faktorene tilsier at råd nå bør ta sikte på å oppnå mobilitetsreduksjon», skriver direktoratet i det siste faglige grunnlaget de sendte til regjeringen.

Byrådsleder Raymond Johansen kaller inn til pressekonferanse klokken 17.30. Usikkerheten rundt omikron gjør at Oslo gjør noen nye vurderinger av sin smittestrategi, får Aftenposten opplyst. Statsforvalteren i Oslo og Viken er fra klokken 14 tirsdag i et møte med kommunene om koronasituasjonen.

Mandag ble det registrert 831 nye smittetilfeller i Oslo. Det er det høyeste som noen gang er registrert i hovedstaden.

Direktoratet mener at kommunene med økt smitte bør anbefale alle innbyggere om å redusere antall nærkontakter.

Det gjelder både privat, på arrangementer, på jobb og studiested.

– Folk tenker kanskje selv

Det er ikke snakk om et forbud i lov om hvor mange man kan møte, men et råd.

– Det er et generelt råd til alle kommuner med mye smitte og til befolkningen. Viruset sprer seg når man har kontakt med mange mennesker og har mange nærkontakter. Det er også bakgrunnen for rådet om munnbind. Det handler også om hvor mange folk du treffer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten.

Han mener ikke det er forholdsmessig med en forskrift i lov nå.

– Men folk tenker kanskje selv på hvilken risiko de er villige til å ta og hvilken fase av livet de er i. Vi tror det er klokt med litt myke råd fra helsemyndighetene nå, sier Guldvog.

Ingen råd til Oslo-folk

De ber også kommunene om å vurdere påbud om begrensninger på antall personer på arrangementer. Det gjelder spesielt der det ikke er faste plasser.

– Vil dere anbefale Oslo kommune å innføre noen tiltak nå?

– Vi har gitt våre anbefalinger løpende til Oslo og Viken-kommunene, og så er det Oslo som gjør vurderinger om hva de vil gjøre. Så tror jeg det er gode grunner til at man forsøker å samordne tiltak i Oslo-regionen. For det er et felles bo- og arbeidsmarked med mange andre kommuner, sier Guldvog til Aftenposten.

Sent i forrige uke ga Helsedirektoratet sine siste anbefalinger til Oslo kommune, men nye anbefalinger gis trolig i dag.

– Hvis man skal begrense sine nærkontakter her, kan eller bør man reise ut av byen?

– Ja, i høyeste grad. Vi har ikke anbefalt noen begrensninger i hvor man skal reise.

I anbefalingen fra Helsedirektoratet heter det at kommunene også bør vurdere påbud om servering på bordene og at alle gjestene sitter på alle serveringssteder.

– Sitteplasser på serveringssteder var en av deres generelle anbefalinger der det er mye smitte. Er det et av de mest nærliggende tiltakene for Oslo?

– Nei, det vil jeg ikke gi noen kommentarer til, her må Oslo se på utfordringene sine. De har tatt et veldig aktivt valg når det gjelder å undersøke i skoler og undervisningssituasjoner, og det tror jeg er veldig klokt med den smittesituasjonen man har hatt i Oslo.

I Oslo har livet gått stort sett som normalt de siste månedene. Her fra julemarkedet i Spikersuppa i Oslo sentrum.

FHI anbefaler også begrensing

Folkehelseinstituttet mener det er behov for nasjonale, regionale og lokale råd.

I områder med økende smitte og belastning på helsetjenesten anbefaler FHI blant annet å holde avstand, gjerne en meter.

De anbefaler også å gi råd om å begrense antall nærkontakter. Folk bør også ha de samme nærkontaktene over tid.

I områder med høy smitte og stor belastning på helsetjenesten anbefaler FHI å gi råd om en begrensning for hvor mange som kan være på et arrangement. De vil også ha registrering av gjester, servering ved bordene og eventuelt bruk av koronasertifikat.

FHI anbefaler også at ansatte i helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmebaserte tjenester får utdelt selvtester til å ha hjemme, slik at terskel for å teste seg blir enda lavere.

Aftenposten har forespurt byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, om en kommentar på anbefalingene fra helsemyndighetene, men foreløpig ikke fått svar.

Byrådslederen har kalt inn til pressekonferanse tirsdag kl. 17.30.